Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING ZWARTSLUIS
Zwartsluis
viering 50 jarig bestaan

Verslag van de viering van het 50-jarig jubileum van NVVH Vrouwennetwerk afd. Zwartsluis d.d. 1 april 2019.

 

Voorzitter Henny Kootstra opent de avond met een hartelijk welkomstwoord, in het bijzonder voor mevr. D. Scheffer, voorzitter van het landelijk bestuur. Inmiddels zijn de aanwezige 53!! dames (er zijn slechts 7 leden afwezig) voorzien van een kopje koffie/thee met een gebakje. Deze lekkernij is aangeboden door de dames Kleingeld en Olland, waarvoor applaus.

Corina Behrens heeft zich aangemeld voor het overnemen van de taak van Hetty Visser, daarmee is de voorzitter heel blij en hoopt dat er meer dames zullen volgen die mee willen draaien in het bestuur.
Deze maand kregen we het laatste maandbericht op papier (goed bewaren dus), vanaf september wordt deze digitaal verspreid.
Vervolgens neemt Henny ons mee naar 1968/1969 en memoreert het ontstaan en de oprichting van onze vereniging, mede op initiatief van Joosje Kleingeld en Anneke Olland. De eerste bijeenkomst was op 6 januari 1969, waar maar liefst 92 dames op af kwamen, dus de start was super geslaagd. Landelijk bestaat de vereniging 107 jaar, een respectabele leeftijd. Er is veel veranderd in de periode tot nu, zowel landelijk als plaatselijk. De gemiddelde leeftijd van de leden is meegegroeid met de vereniging. Ook voor de ontwikkeling van vrouwen is veel gedaan, emancipatie ten top! Maar er zijn toch ook zaken gelijk gebleven, zoals de aandacht voor afvalverwerking en zuinig zijn met voedsel. Ook is bijv. het bieden van gelegenheid voor het overblijven van kinderen op school ontstaan uit de NVVH, maar bijv. ook de toilet alliantie (meer plekken waar vrouwen kunnen plassen) en div. cursussen zoals Engels, welsprekendheid en beter bewegen.
Onze bijeenkomsten waren eerst in het Trefpunt, later in Hotel Roskam en nu al jaren in Hotel Zwartewater. Er zijn 20 leden die een bestuursfunctie hebben vervuld, maar er zijn ook een aantal dames die veel doen voor de vereniging, zoals ziekenbezoek, organisatie fietstochten, denktank,  leeskring, notuliste etc. Vanaf 1969 zijn er ruim 400 avonden gevuld. Ook waren diverse clubs actief, zoals gym, creatief en toneel. De busreizen waren destijds ook populair.
We hebben een prachtige vereniging waar we trots op kunnen zijn, aldus de voorzitter. Ze hoopt dat we nog heel lang door zullen gaan.

Hierna is het tijd de jubilerende dames, die 50 jaar lid zijn, in het zonnetje te zetten. Dit zijn Joosje Kleingeld, Anneke Olland, Ank Smelt, Coby Marsman en Mini Nijlant. De dames krijgen allen een persoonlijk woord plus een boeket met een NVVH pen en ze moeten natuurlijk op de foto!
Nu is het woord aan onze landelijke voorzitter, mevr. Diny Scheffer. Allereerst wil zij alle dames feliciteren met dit jubileum en geeft veel complimenten aan de trouwe leden, want met elkaar zorgen zij dat deze vereniging blijft bestaan. Ze vindt Zwartsluis een prachtig oud stadje en bracht ook een bezoek aan De Sluuspoort. In 1969 gebeurde er veel zoals o.a. de invoering van de BTW, de maanlanding en het eerste kunsthart werd geplaatst. Diny legt uit dat de ketting die zij draagt bestaat uit blaadjes met daarop de namen van alle landelijke voorzitters tot nu toe. Ons bestuur ontvangt een potje met plantje, dus een cadeautje met toekomstwaarde. Voor de mede-oprichters Joosje en Anneke is er ook zo’n potje. Ze eindigt met een mooi verhaal over de parkeerplaats als symbool en vraagt altijd te proberen in de zon te parkeren en laat de meter maar lopen. Henny overhandigt een bloemetje aan Diny met dank voor haar aanwezigheid.
Joosje en Anneke willen ook graag het bestuur bedanken voor al hun inspanningen en overhandigen een plantenhanger. Zij komen altijd met veel genoegen naar de avonden.

Tot slot van dit officiele gedeelte zingen we met zijn allen het feestlied.
Nu is het de beurt aan Willem Heuzinkveld met de Humoristische Proeverij.
Er staat een prachtig aangekleed buffet klaar met daarop ruim 50 soorten Nederlandse likeuren en ruim 20 soorten advocaat. Willem begint met het eerste deel van deze cabareteske avond. We worden meegenomen naar de Gouden Eeuw, toen de oud Hollandse likeuren hun oorsprong vonden. Het was ook een periode van bijgeloof, vreemde volksgebruiken en medicinale heksendrankjes. Er komen vele voorbeelden hiervan voorbij, zoals het venstervrijen, de uitdrukking rijke stinkerds, het Rasphuis in Amsterdam, de huisgeesten, St.Janskruid, reetveter, allemanstouw met uitleg op zeer humoristische wijze en in een vlot tempo. In de pauze mogen we alles proeven en dat viel zeker in de smaak.
In het tweede deel vertelt Willem de redenen waarom de oud Hollandse likeuren gedronken werden, want achter elke soort zit een specifiek verhaal. Dit gebeurt met prachtige, toepasselijke en vermakelijke gedichten uit die tijd, compleet met verkleedpartijen, waarbij de lachspieren overuren maakten. Ook het ontstaan van een aantal spreekwoorden wordt verklaard en het geheel werd afgesloten met een humoristische anekdote uit de 18e eeuw.

Dit programma maakte de titel meer dan waar, want gelachen hebben we!!
Na afloop bedankt de voorzitter Willem hartelijk voor deze zeer vermakelijke en gezellige feestavond met natuurlijk veel applaus van de aanwezigen.
 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023