Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING APPINGEDAM
Appingedam
Bestuur en contributie 2023-202

NVVH-VROUWENNETWERK

is een actief, eigentijds landelijk netwerk voor veelzijdige vrouwen, ongeacht hun politieke voorkeur of levensovertuiging.De NVVH behartigt de belangen van vrouwen op allerlei maatschappelijke thema's. Dit doet ze samen met veel vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties. Door activiteiten te organiseren, draagt de NVVH bij aan emancipatie, ontwikkeling, creativiteit en het sociale netwerk van haar leden.

 

LIEF EN LEED

We stellen het zeer op prijs dat u dit door wilt geven  aan de coördinator van lief en leed. 
Mevr. M. Hofland - Vader of bij één van de andere bestuursleden.
Zij neemt vervolgens contact op met één van de wijkcontactleden.

Bestuursfucties

Voorzitter                              A.G. Groothuizen-Zwart     
2e secretaris

Secretaris / Vice Voorzitter   H.Bouma-Vijfschaft    
                                             Tel: 0637452010   


Penningmeester                    K. Drost              
            

Contactpers.                          K. Winkels-Löhr         
cursussen    
maandbericht.                                                                

Ledenadministratie                 M. Hofland -Vader      
2e penningmeester
contactpers. clubs
excursiecommissie

Lief en leed                             M. Hofland - Vader                

 

Contributie 2023-2024 bedraagt € 40,-- inclusief  Lief en Leed

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024