Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DELFT
Delft
Afdeling Delft stelt zich voor

 

AFDELING DELFT STELT ZICH VOOR.

 

De afdeling Delft is opgericht in oktober 1916. In de jaren tachtig van de vorige eeuw had de afdeling 560 leden, inmiddels gereduceerd tot 250, nog altijd een flink aantal. Nieuwe leden komen vaak bij ons door mond-tot-mondreclame. De meesten van ons zijn 60 jaar of ouder. Onze afdeling kent vier Leden van Verdienste die zich op een onderscheiden manier hebben ingezet voor de vereniging.

Voor doeners, denkers en leergierigen

Vrouwennetwerk Delft is een gezellige en actieve afdeling, met bezigheden voor doeners, denkers en leergierigen. We hebben  verschillende clubs en groepen. Onder de noemer ‘sportief’ wordt er gewandeld, gefietst en getennist. In de categorie ‘spel’ zijn er,sjoel- en rummikub-activiteiten en in de categorie ‘cultureel’ twee leesclubs en vier museumclubs. We organiseren verder lezingen, excursies, en binnen- en buitenlandse vakantiereizen waarvoor veel belangstelling is.

Lief en leed

Al deze activiteiten zorgen voor een goede onderlinge band. Je leert elkaar kennen en er zijn veel hechte vriendschappen uit ontstaan. Ook raak je betrokken bij elkaars lief en leed. Een aantal dames, onder de naam ‘Zorg en Vreugd’, houdt zich speciaal bezig met ziekenbezoek, bloemen bij huwelijksjubilea, en dergelijke.

Het afdelingsbestuur telt zeven dames. Daarnaast zijn dertig leden actief als contactpersonen; zij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van hun clubs. Aan het eind van ieder seizoen organiseert het bestuur een  lunch voor deze dames als blijk van waardering voor hun vele werk.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024