Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING BREDA
Breda
Verslagen
VERSLAG VAN DE LEZING OVER BRABANTSE ARTSEN DOOR JAN VAN EIJCK
d.d. 10 APRIL JL.
 
Afgelopen 10e april ontvingen we Jan van Eijck. Opgeleid tot huisarts en carrière gemaakt bij de GGD waar hij ook de zorg had voor politie en justitie. Hij is al ruim 38 jaar conservator van museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek.
Blijkbaar hebben een aantal Brabantse artsen veel betekend voor de ontwikkeling van de geneeskunde.  Met veel enthousiasme vertelde Jan van Eijck over 10 van deze artsen die daaraan hebben bijgedragen. Ik beschrijf er een paar van:
 
JAN VAN GORP (oftewel Johannes Goropius) uit Hilvarenbeek (geb. 1519). Hij studeerde in Leuven o.a. Grieks, Latijn, Hebreeuws en geneeskunde.  Werd arts te Antwerpen en overleed tijdens een ‘klets’ in Maastricht. Was arts aan het hof van Karel V en lijfarts van Filips II.
 
ANDREAS VAN WEZEL (ofwel Vesalius), geboren te Brussel. Na een periode in Parijs te hebben gewerkt gaat hij vanwege een oorlog terug naar Leuven. Hij gaat zich vooral toeleggen op het verlenen van secties en legt daarmee de basis voor de anatomie van de mens. De gezondheidsleer was in die tijd nog vooral gebaseerd op bijgeloof. Door het lichaam te ontleden werd pas duidelijk hoe een mens inwendig in elkaar stak. Daarvóór dacht men dat het lichaam uit 4 sappen bestond, nl.  bloed, slijm, gele gal en zwarte gal.  In 1628 ontdekte hij dat niet de lever, maar het hart het centrum van het lichaam is.  
 
ARNOLDUS FEY (Oirschot, 1633) : zoon van een chirurgijn. Gespecialiseerd in borstkanker, borstamputatie, hazenlip en scoliose (zijwaartse verdraaiing van de wervelkolom). Hij verwierf vooral roem door de echtgenote van Lodewijk XIV, die aan borstkanker leed, te adviseren.
 
FREDERIK RAUPP (afkomstig uit Hongarije) Kreeg van de Schepenen toestemming om zich als arts in Bergeijk te vestigen in 1752, vermits hij de armen gratis zou behandelen.  Diverse familieleden/nazaten van hem werden ook dokter. Een van zijn methodes om te genezen was een lap van zalf te gebruiken die ‘pleiste’ werd genoemd. Daar komt ons woord ‘pleister’ vandaan.
 
JAN INGENHOUSZ (Breda, 1730) was arts en natuuronderzoeker. 
Hij studeerde in Leuven, later in Leiden waar de opleiding beter was. Hij is de ontdekker van het pokkenvaccin. Op een boerderij observeerde hij hoe men omging met koeien die aan de pokken leden. Hij wist deze observatie te vertalen naar een vaccin voor mensen.
 
JAN BOLSIUS (Den Bosch) verwierf faam in 1778 met het doen van een aantal moeilijke operaties, zoals dijbeenfracturen en dwarslaesies. 
 
ANTOON MATHIJSEN (Budel 1805) was militair geneeskundige en afgestudeerd in Duitsland.
Uitvinder van het gipsverband. Hij ontdekt dat het zware gips minder zwaar kon worden gemaakt door gipspoeder te mengen met water. Als dat uitgehard is, is het veel lichter en neemt het de vorm aan van het gebroken lichaamsdeel.
 
RENIER SNIEDERS ( Bladel 1812) werd na zijn studie een gewaardeerd arts te Turnhout. Schreef ook tientallen boeken. Hij was een natuurwetenschappelijk denker. Hij gebruikte bloedzuigers die zich vacuüm trokken achter het oor, tegen hoofdpijn.
 
 
In de loop der eeuwen heeft de geneeskunde een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar het er eerst naast het beroep dat je dagelijks uitoefende (barbier of zo) werd bijgedaan, werd het gedurende de afgelopen eeuwen een serieus beroep dat je pas na jarenlange studie mag uitoefenen.
 
Men werd zich ervan bewust dat hygiëne enorm belangrijk was. 
Tot 1880 was er geen tot slechte hygiëne. Dat veroorzaakte infecties met eventueel de dood tot gevolg. Beviel een vrouw dan werd de eventueel gebruikte tang langs de broek afgeveegd en weer bij de volgende bevalling gebruikt!
Een groot risico vormde ook het stilstaande water dat men gebruikte.  De uitvinding van de watertoren en daarmee stromend water was een grote verbetering.
Een bakerpraatje was dat de benen na een bevalling dagenlang bij elkaar gebonden moesten worden want ‘van onderen’ mocht het niet gewassen worden. Men was onwetend en bijgelovig. 
Ook de uitvinding van de pijnstilling, om maar niet te spreken van narcose, bracht vooruitgang. Voorheen kreeg je een borrel en werd er gedaan wat er gedaan moest worden. 
 
Het sterftecijfer onder kinderen kon enorm verlaagd worden door de komst van de couveuse, die gebaseerd is op kistjes die voor kuikens werden gebruikt. 
Gelukkig leven we nu in een tijd dat men redelijk weet hoe het lichaam werkt, zodat veel ziektes bestreden kunnen worden. 
Jan van Eijck sprak er zelfs van dat we tegenwoordig geen ziektes, maar klachten hebben. 
 
Het was een interessant en lang verhaal. Voor wie interesse heeft, kan naar museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek gaan om zich nog eens te verwonderen of misschien is het een idee voor Truus om het nog eens als excursie-uitstapje te organiseren.
Ineke Badura
 
 
 
VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DEN BOSCH
 
Hierbij een gedeeltelijk verslag van de excursie naar het Noord Brabants museum in Den Bosch op 27 maart 2024. Gedeeltelijk omdat de groep van 45 deelneemsters werd gesplitst in 3 groepen en ik dus alleen verslag kan doen van het groepje waar ik bij hoorde.
We waren ruim op tijd voor de koffie met een “echte” Bossche bol van Jan de Groot.
 
Om 12 uur werd de groep dus verdeeld tussen drie gidsen. Onze gids nam ons mee naar de zaal van Jeroen Bosch. 
De trots van ‘s Hertogenbosch. Zijn eigenlijke naam was Jeroen van Aken (1450 - 1516) maar hij ondertekende zijn panelen met Jheronimus Bosch. Die naam verwees naar zijn geboortestad.
 
Het meest beroemde schilderij de Tuin der Lusten, behoorde ooit tot de collectie van de heren van Breda, de graven van Nassau. Of het drieluik ooit in Breda heeft gehangen is niet duidelijk, in de zestiende eeuw hing het in Brussel daar werd het in beslag genomen door de hertog van Alva als wraakneming op de toenmalige bezitter Willem van Oranje (1533 - 1583).  Sinds 1593 kwam het in Spaanse handen en nu hangt het als een van de topstukken in het Prado in Madrid. Volgens onze gids vinden de Spanjaarden dat Jheronimus Bosch een Spanjaard is maar in Den Bosch weet men wel beter. 
Wij konden gelukkig wel een kopie bewonderen van dit bijzondere werk.
 
Daarna gingen wij naar de Pieter Brueghel zaal.
De Brueghels waren een echte Brabantse schilder familie. Pieter Brueghel de Oude behoorde tot de schilders van de Noordelijke Renaissance.
 
Hij was de vader van Pieter Brueghel de Jonge en van Jan Brueghel de Oude. Ook de kleinkinderen waren allemaal schilder. 
Wij zagen een schilderij van Pieter de Oude waarop 50 typisch Nederlandse spreekwoorden staan afgebeeld. Heel interessant: beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht of als de kat van honk is dansen de muizen op tafel. 
Onze gids vertelde dat de Brueghels allemaal met familie trouwden. 
 
Jammer genoeg was het uur al bijna om en gingen we naar de onbekende vrouw van van Gogh. 
Met haar indringende blik keek Gordina ons aan en maakte een diepe indruk op ons. Over niet al te lange tijd verdwijnt ze uit Nederland. Erg jammer dat ze niet hier kan blijven. De tijd om bij haar te zijn was voor ons groepje te kort helaas.
 
We lunchten daarna in het restaurant en hadden nog erg veel tijd over om verder rond te kijken in het museum. 
Om 4 uur waren we weer bij de bus en waren op tijd weer in Breda.
 
Het museumbezoek was erg de moeite waard.
Hélène Friebel             
 
 
 
 
VERSLAG VAN DE LEZING VAN MARJO HOEDEMAKER D.D. 13 MAART 2024  
Onderwerp: de dieren van Dierenpark Amersfoort
 
13 maart kwam de flamboyante Marjo Hoedemaker bij ons op bezoek in Breda.
Marjo werkt al meer dan 60 jaar in DierenPark Amersfoort en woont er ook samen met zijn vrouw Liesbeth. 
Hij zet zich met hart en ziel in voor het welzijn van dieren; met name de olifant ligt hem na aan het hart. Hij heeft 20 jaar geleden een fonds opgericht ten behoeve van de Aziatische olifant: de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation. 
 
De liefde voor dieren begon allemaal doordat zijn vader die bakker van beroep was, brood leverde aan het dierenpark. Hoewel hij in eerste instantie dierenarts wilde worden, werd hij een man van de praktijk. 
Op 15-jarige leeftijd had hij al een vakantiebaantje in het dierenpark voor f 1,- per dag.
Ondanks dat zijn ouders naar Bussum verhuisden en later naar Brabant bleef zijn hart liggen bij het verzorgen van dierentuindieren; jonge welpen werden met de fles thuis verzorgd, maar ook 11 chimpansees werden thuis grootgebracht. 
Zoals hij zei ‘ik heb geen kinderen, maar wel dieren grootgebracht’. 
Het begon allemaal met 70 chimpansees, die waren toen nog vrij te koop bij de dierengroothandel (Harry van Dijk) of gewoon bij particulieren. Bijv. van een vrouw die niet zwanger kon worden en in plaats daarvan een chimpansee nam. 
 
Nu zijn er volop fokprogramma’s en is er sprake van uitruil. Er moeten vergunningen worden aangevraagd en er wordt samengewerkt met dierentuinen van Spanje tot het Hoge Noorden.
 
De grootste bedreiging van de dieren is de mens. Er moet een besef komen dat er ook geld verdiend kan worden aan toerisme in plaats van kostbare, vruchtbare grond op te offeren voor de verbouw van soja waar de hamburgers van de Mac Donald’s van worden gemaakt. Hij vertelde over Sri Lanka waar veel olifanten leven. Om te voorkomen dat zij de oogst verorberen worden tijdelijke schuttingen gezet.
 
Hij heeft contact met 425 dierentuinen. Met een zg. curator die de administratie bijhoudt, worden gegevens uitgewisseld. Vroeger werd het overschot van dieren verkocht aan Harry van Dijk, nu gaan ze eventueel aan de pil, worden ze gesteriliseerd of krijgen ze periodieke onthouding.
In tegenstelling tot wat wij denken wordt 85% van de dieren in de vrije natuur nog geen jaar oud. 
Ze eten elkaar namelijk op. Wat belangrijk is, is dat de dieren niet alleen verzorgd worden en te eten krijgen, maar dat hun natuurlijke gedrag gerespecteerd wordt. Bijvoorbeeld zoals niet alleen de olifant een kalf krijgt, de kudde krijgt een kalf en oma is net zo belangrijk als de nieuwe moeder!
 
Een van onze dames stelde de vraag of hij wist hoe het met de dierentuinen in Oekraïne gaat.
Hij beschreef de situatie van de dierentuin in Charkov waar hij al 15 jaar contact mee heeft. Hoewel de oude binnenstad verwoest is, is er nog geen ruit gebroken in de dierentuin aldaar.
Het is wel zo dat door de oorlog er een ander beleid gevoerd moet worden. Zoals een oude leeuw die nu afgeschoten wordt voordat er een bom valt of van honger sterft zodat hij op die manier de overige dieren van voedsel kan voorzien.
 
Er is al een miljoen euro voor voer ingezameld en er is vanuit hier een paar ton voedsel op transport gegaan. 
Er heerst een enorm samenwerkingsverband en geheimen zijn er niet voor elkaar. 
 
Tekeningen van dierenverblijfplaatsen worden ‘om niet’ gedeeld.
 
Er hebben grote verbeteringen in de dierentuinen plaatsgevonden en er is veel educatie aan kinderen. Dieren worden nu anders benaderd, bijv. met appeltjes i.p.v. ze met kettingen vast te leggen. Door een dier te trainen, weet het wat er van hen verwacht wordt. Zien ze brood/ banaan/ meloen dan volgt het zg. Pavlov-effect. Ze begrijpen de bedoeling. Het geeft zijn poot, laat het in de bek kijken etc. Allemaal zonder stress en op een natuurlijke manier. 
 
Op de vraag hoeveel bezoekers hij zou willen hebben voor zijn dierenpark antwoordde hij dat het er nu miljoen zijn en meer hoeft niet per se. 
Qua financiën zijn ze self-supporting. Er is geen subsidie vanuit de overheid of sponsoren.
 
De opbrengst van het boek dat hij schreef i.s.m. Marco Bosmans komt volledig ten goede aan zijn stichting. Hij nam er een stel mee. Rijk gevuld met foto’s . Interessant om te zien en te lezen wat er in de dierentuin gebeurt.
Ook na een recente hartoperatie reist Marjo (1946) de wereld over. Over 3 weken reist hij af naar Dubai. 
 
Ineke Badura
 
 

VERSLAG VAN DE PRESENTATIE DOOR ANTON JOOSEN

DD. 14-2-2024 OVER TOMADO (1923-1982)

Anton Joosen was onze gast op Valentijnsdag.

Hij is een geboren verteller (en schrijft overigens ook boeken) wat maar weer bleek uit zijn verhaal over de geschiedenis van TOMADO.

Mensen van onze leeftijd zijn ‘opgegroeid’ met de producten die Tomado produceerde. Producten zoals frietsnijders, strijkplanken (de poten werden nog met de hand kromgetrokken !), snelkookpannen (toentertijd ook nog veel handwerk, want pas later kwam de pneumatiek eraan te pas), etcetera.

De initiatiefnemers van Tomado waren de gebr. Van der Togt uit Gouda. Jan was de zakenman en Willem de techneut.

Op 1-5-1923 vestigde VanderTogt’s Massa Artikelen zich in Dordrecht.

Anton Joosen kwam er als 15-jarig manneke werken als machine-bankwerker op 21-7-1961 en ‘deed iets met ijzer’.Beeldend vertelde hij over de immense hal waarin +/- 300 mannen en vrouwen tegelijk hun werk deden. Er werkten veel Belgen, die zo’n 12 à 13 uur per dag van huis waren! Een 45-urige werkwerk van 9 uur per dag was toen nog gewoon. Zijn weekloon bedroeg 27 gulden!

Er was een duidelijk onderscheid tussen personeel en leiding. De grijze jassen werden aangesproken met ‘meneer’ of  ‘baas’ en er werd gefouilleerd bij het weggaan alsof je ongezien met een snelkookpan de deur uit zou kunnen wandelen! Het gebouw was echter revolutionair met z’n vele glas en daarnaast was er veel ijzer en staal gebruikt. Omdat de juiste apparatuur er nog niet was, werd bijv. de fundering nog met de hand gemaakt.

Het begin van Tomado is de uitvinding van een schilder- of behanghaakje van messing. De 1e grote order bedroeg 200 gulden! Nadat er een grote brand uitgebroken was, gingen ze in Zwijndrecht verder.

In 1930 bedroeg de omzet al f. 53.000,-- en in 1950 – nadat de oorlog voorbij was – was de omzet al gestegen naar f. 4.500.000,--.

De grote opmars zette in. De HEMA maar ook Blokker ging producten van Tomado verkopen. Er werd gefabriceerd voor andere maatschappijen zoals Philips. Het was een vol continu bedrijf. Roken op de werkvloer was nog heel gewoon, gehoorbescherming ondanks het vele kabaal was er niet; de Arbowet was er nog niet.

Het verging het bedrijf goed en men zocht een nieuwe locatie.                                          Architect Huig Maaskant (ook de bouwer van de Euromast en de Pier in Scheveningen) kreeg de opdracht en op 4-10-1953 opent Prins Bernhard de nieuwe fabriek in Etten-Leur. Binnen een paar jaar werd Tomado een van de grootste werkgevers in de regio. In 1969 reden er 2514 vrachtwagens, wagons en containers de fabriek uit met o.a. wastangen, onderzetters, jampothouders en boekenplankjes.

In 1970 verlaat Anton de fabriek om elders f. 200,-- meer te gaan verdienen.                  

Jan van der Togt wordt weggebonjourd vanwege een moeilijk karakter. Hij laat nog wel een museum bouwen genaamd JAN. Metaalfabriek Bekaert uit België neemt de fabriek over in 1971. De teloorgang zet definitief in, want in 1979 werken er nog 672 mensen, in 1982 zijn er slechts 6 over! Honderden mensen kwamen zonder werk te zitten.

Na jaren leegstand kwam Frijado in het pand, maar verliet het ook weer. 

Omdat de gemeente Etten-Leur vergeten was om het pand een monumentale status te verlenen is het uiteindelijk tegen de vlakte gegaan. In 1952 was het een kale vlakte, na ruim 70 jaar is het weer een kale vlakte……

Dit is de geschiedenis van Tomado; de opkomst en teloorgang………. voortreffelijk verteld door Anton Joosen.           

 

VERSLAG VAN DE PRESENTATIE DOOR THEO LEERINTVELD OP 13 DECEMBER 2023

Woensdag 13 december hadden wij het genoegen om op onze goed bezochte kerstviering kennis te maken met Theo Leerintveld. Hierbij een verslag van zijn presentatie:

Theo is een echte globetrotter; maar liefst 169 landen heeft hij tot heden bezocht.Hij is bijna altijd onderweg, leeft ‘uit de koffer’ en vertrok daags na onze ontmoeting weer naar Litouwen.Omdat de door hem bezochte landen behoorlijk groot zijn, lieten we een keuze eruit aan hem. Hij besprak en toonde 6 landen, te weten de Baltische Staten, Nepal en India, Noord-Korea, Japan, Iran en Zuid-Afrika. Dat zijn er dus eigenlijk 9, waaruit zijn enthousiasme voor het reizen al blijkt!

Hij begon met de Baltische Staten, die overigens onderling niets of weinig met elkaar te maken hebben, net zo weinig als de Benelux met elkaar te maken heeft. Hij toonde hoofdstad Talinn (Estland) met zijn intacte fortificatie en zijn mooie stadhuis.Hoofdstad Riga (Letland) noemde hij ‘Poetin’stad: 49% zijn Letten en 51% zijn Russen. Het heeft een prachtig stadhuis en het hoogste aantal Art Nouveau-huizen, wel 800.

Litouwen is een kerkelijk, katholiek land met heel bijzondere kerken, 52 zelfs.

De Kruisheuvel is een heuvel ontstaan doordat de Russen telkens de kruizen verbrandden die moeders van gestorven zonen er plaatsten gedurende 200 jaar. Er zijn zo’n 4 miljoen kruizen geplaatst en verbrand. Door al die verbrandingen ontstond er zo een heuvel.

Nepal en India:  getoond worden de ghats. Dat zijn tientallen verschillende trappen die uitmonden in de rivier de Ganges.Hier worden de doden begraven. De Hindoes worden verbrand, hoewel dat soms niet helemaal lukt wegens gebrek aan hout. De Ganges is een zeer vervuilde rivier. Toch baden mensen er in en wassen ze hierin hun kleding.

Nepal is natuurlijk bekend om zijn Himalaya. Het is een zeer bergachtig gebied waar de zogenoemde yaks het vervoersmiddel voor alles zijn. Met een filmpje toonde hij hoe een ritje met de bus levensgevaarlijk kan zijn!

Noord-Korea: In 1930 is het door Japan veroverd. Vanaf dat moment is Japan de aartsvijand van de Noord-Koreanen. In 1950 werd het land door de Koreaanse oorlog in tweeën gedeeld.

Kim Jong-un is de onbetwiste leider en wordt aangesproken als Briljante Kameraad of Geweldige Leider. Hij wordt gezien als een levende God.

Tussen Noord- en Zuid-Korea ligt een ijzeren gordijn van 248 km lang en 4 km breed.

Er wapperen de hoogste vlaggen ter wereld van 100 meter hoog.

20 Uur per dag komt er propaganda uit de luidsprekers. Er zijn 11 ondergrondse tunnels van Noord- naar Zuid-Korea en het heeft het op 3 na grootste leger ter wereld. Alle mannen moeten het leger in, de vrouwen regelen het verkeer. Ze slikken allemaal Crystal Meth, een drug, die ze scherp houdt. Kleine kinderen wordt al geleerd om een kalasjnikov uit elkaar te halen en in elkaar te zetten.

Japan: Het heeft een lengte van 3.000 km en 85% ervan is niet bewoonbaar. Op de overige 15% wonen 130.000.000 inwoners. 8% blijft er over voor de landbouw.

Men spreekt er geen Engels. De Japanners zijn zéér gedisciplineerd. Dat blijkt onder andere uit het uitgebalanceerde eten, dat vooral uit vis bestaat. Er ligt een elektrisch treinnetwerk waar treinen  met 200 tot 500 km. overheen razen.                                                 

Van de 11.000 Geisha’s zijn er nog maar zo’n 400 over. Het is een beroep voor het leven. Als je een Geisha uitnodigt kost je dat tussen de 3.000 en 5.000 euro.

Iran: Het land heeft 85 miljoen inwoners, is 1.200 km lang en is een van de machtigste landen ooit! Het is rijk aan olie en gas en kent geen criminaliteit. Het schijnt een veilig land te zijn voor vrouwen. Echter, vrouwen mogen vooral niet zingen, anders volgt er steniging. Het idee erachter is dat mannen niet verleid mogen worden. Hij toonde een filmpje waarop een vrouw wel zong, maar er moest wel iemand voor op de uitkijk worden gezet.

En tot slot Zuid-Afrika: hij liet ons beelden zien van Johannesburg waar overal graffiti te zien is.

Er leven 8 verschillende zwarte stammen. Tegenwoordig is er sprake van omgekeerde discriminatie: zwarten discrimineren blanken. Hij liet ons een filmpje zien van een universiteit waar te zien was dat mensen van verschillende kleuren elkaar wel respecteerden en met elkaar zongen.

Het was een interessante presentie door Theo Leerintveld. Mochten er avontuurlijke mensen zijn die met hem op reis willen, dat kan. Bekijk dan even zijn website.

Ineke Badura

 

VERSLAG VAN DE EXCURSIE DD. 31 JANUARI

Woensdag 31 januari vertrokken we met 51 dames naar Hilversum om naar het museum voor Beeld en Geluid te gaan. Omdat we geen files hadden waren we daar al om 11.40 uur.

We konden dus eerst even genieten van de architectuur van het gebouw en daarna van een lunch. De broodjes stonden klaar op gereserveerde tafels waar we geen koffie bij kregen maar sapjes.

Doordat we zo vroeg waren begon ons nostalgisch programma ook wat eerder. We werden ontvangen door een dame, die ook uit Breda kwam en het leuk vond om ons te vertellen over het programma.

Ze vertelde dat op 2 oktober 1951 het eerste TV programma werd gepresenteerd, een film  over ‘klokken gieten’, gevolgd door een film over verleden en heden. Tussen deze twee presentaties werd het beeld zwart.

Vervolgens kregen we beelden te zien uit de  volgende categorieën:

 - drama - jeugd - spel - show en als toetje cabaretiers.

Bij spel zagen we fragmenten van o.a. Te land, ter zee en in de lucht / Wie-kent-kwis / Wedden dat en Love Letters.

Bij show kwamen  o.a. Farce Majeur / de Mounties / Voor de vuist weg / Johnny en Rijk en de André van Duinrevue voorbij en niet te vergeten All you need is love.

Drama toonde ons o.a. Ja zuster nee zuster, Dagboek van een herdershond, Zeg eens A en Het schaap met de 5 poten.

Jeugdprogramma’s: Hamelen / QenQ / De film van ome Willem maar ook Sesamstraat / Swiebertje en Paulus de boskabouter / Stuif ‘s in en Hamelen kwamen voorbij.

Als toegift kregen we nog Toon Hermans (24 rozen) / Wim Sonneveld (het dorp) / Wim Kan (een stuk oudejaars conference), te zien en korte stukjes van Koot en Bie / Debiteuren - crediteuren en Lenny Kuhr bij het songfestival 1969.                  

Het was leuk om die oude beelden terug te zien. Maar dit was het hele programma. Jammer dat we ook niet in het museum konden kijken. Truus heeft beloofd dat we daar nog eens voor terug gaan.

We kregen na afloop nog koffie of thee met een petit four en vertrokken rond half 4 weer naar Breda.

 

VERSLAG VAN DE LEZING DD. 8 NOVEMBER

Onderwerp: achtergrond van de Bredase straatnaambordjes met extra aandacht voor de stratennaambordjes die naar vrouwen zijn vernoemd

Waarom zijn er in Breda toch maar zo weinig straatnamen vernoemd naar vrouwen?

Dat en meer werd ons verteld door Gerard Otten die werkzaam is geweest bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Breda en die het in 1988 uitgegeven boek “De straten van Breda” heeft geschreven en waarin veel straten voorzien zijn van foto’s en de geschiedkundige achtergrond ervan.  

Al vroeg in de geschiedenis werden de straten naar de ligging ervan genoemd of naar de gebruikers van de straten. Zoals het Nonnenveld eigendom van de nonnen; Sint Annadreef vernoemd naar Anna van Buren de echtgenote van Willem van Oranje.

Na het slopen van de omwalling van Breda, noodzakelijk door de ingezette industrialisatie, moesten er meer namen voor de uitbreidingen worden bedacht. Zo werd aanvankelijk in 1798 Breda in 6 wijken verdeeld met de letters A t/m F en werden de huizen daarin doorlopend genummerd. 

Ook in de gemeenten Princenhage, Teteringen en Ginneken waren de huizen volgens het eenzelfde systeem genummerd. Na de annexatie van de eerder genoemde gemeenten werd gekozen voor de z.g. thematische straatnaamvernoeming zoals bloemen, bomen, vogels. Daarna naar zeehelden, componisten, schilders, dichters, ontdekkingsreizigers. Maar steeds waren het mannen! Zo werd in begin 1950 in het Heuvelkwartier alle straatnamen vernoemd naar de ontdekkingsreizigers.

In de periode 1880-1920 was er de eerste feministische golf. Zo kwam er in Breda de eerste vrouw in de gemeenteraad. Er werden wel straten, lanen of parken naar de vrouwelijk leden van het Koninklijke Huis vernoemd.

In 1957 werden in het Boeimeer nog enkele straten vernoemd naar de oude veldnamen de z.g. toponiemen en in 1959 werd de gehele wijk Doornbos ook vernoemd naar de oude veldnamen.

De grote doorbraak naar het vernoemen van vrouwenstraatnamen kwam pas na 1960 op gang. Zo kwam er in de dagbladen een pleidooi tot stand voor de vernoeming naar vrouwen door o.a. drs. Frans Brekelmans de toenmalige gemeentearchivaris van Breda.

In 1978 was er  “De Heksenjacht” waarbij de vrouwen de straatnamen opeisen in Breda.

In maart 1980 stelde de Bredase werkgroep Rooie Vrouwen voor om in Breda straten te vernoemen naar vrouwen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de Nederlandse geschiedenis zoals Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs.

In oktober 1980 gingen de Rooie Vrouwen de straat op om niet alleen te eisen het vernoemen van straten naar vrouwen, maar hingen over een aantal discutabele straatnamen -zoals de Paul Krugerlaan en in de omliggende straten- de naambordjes van vrouwen op. 

Pas in 1984 nam het gemeentebestuur van Breda het besluit om het Maria Koyenhof en omliggende straten te vernoemen naar vrouwen die in de geschiedenis van Breda een rol hebben gespeeld. 

In het grootste gedeelte van de Haagse Beemden werd gekozen voor een groepsgewijze samenhang in de straatnamen waardoor de straatnamen eindigen op -donk, -beemd, -moer etc. Voor deze vernoeming was destijds wethouder van Dun voorstander. Zo was Maria Koyen beter bekend als moeder Neefs die omkwam bij het drama op de Vloeiweide op 4-10-1944 en was het dus logischer geweest om de naam Moeder Neefsplein te kiezen.

Elders in het land was de verhouding in de namen tussen mannen en vrouwen 1:10 maar in Breda 1:35. Anders gezegd Breda had dus een achterstand in te halen! 

Bij de bouw van Nieuw Wolfslaar en het aanliggende Bavel zijn er straten vernoemd naar vrouwen bijv. Zuster Boomaarsstraat.

Ook in de in aanbouw zijnde wijken zoals De Faam en in de Belcrum worden vrouwennamen toegepast. Aan de haven komt de Isabellakade. 

In de nieuwe wijk bij het voormalige Diaconessenhuis worden de straten vernoemd naar typisch vrouwelijk beroepen van vroeger zoals de Diaconessenweg en de Vroedvrouwenstraat etc. 

In 2019 waren er in Breda 341 straten genoemd naar mannen en ca 120 genoemd naar vrouwen op een totaal van ca 2200 straatnamen.

Tot 2040 zullen nog 100 tot 200 straatnamen erbij komen in Breda die grotendeels door “verdichting” tot stand worden gebracht omdat Breda qua oppervlakte niet groter zal worden. Voorlopig zet de emancipatie door en daarmee hopelijk ook het aantal vrouwelijke straatnamen.

Zo zal bijv. het Oranjeplein na de reconstructie van het plein en de wegen erom heen worden omgedoopt tot het Marga Mincoplein. Zij werd n.l. geboren aan de Prins Hendrikstraat.

Het was een leerzame middag over de straatnamen van Breda. Soms wat rumoerig maar dat kwam omdat er veel dames er wat meer over wilden praten; met 61 dames in de zaal loopt het dan eens wat uit de hand. 

Ida Clarijs 

P.S. Het boek van Gerard Otten “De straten van Breda” is niet meer in de handel te verkrijgen maar er is nog wel een exemplaar op markplaats te koop.

 

 
 
VERSLAG EXCURSIE OP WOENSDAG 25 OKTOBER naar Jachtpaleis Het Loo te APELDOORN
Met het nieuwe, moderne ondergrondse museum
 
Iets later dan 9 uur vertrokken we naar Apeldoorn.
De deelneemsters waren blij elkaar weer te zien en er was weer heel wat te bespreken. Doordat we wat later vertrokken kon de chauffeur flink doorrijden.
Bij aankomst zijn we eerst koffie gaan drinken in het restaurant buiten het paleis.
Voldaan gingen wij het paleis bekijken. Truus had met onze museumkaarten de tickets opgehaald. 
 
In de grote hal konden we de ingang vinden naar de zaal met de tronen van alle vorsten/vorstinnen, die ons land gediend hadden.
Met de jaren werden de tronen mooier en makkelijker om in te zitten. De troon verheft de vorst/vorstin boven de landgenoten.
Ieder jaar leest de vorst/vorstin de troonrede voor aan de genodigden in de ridderzaal. Deze troonrede is samengesteld door de ministers met medewerking van de ambtenaren van het ministerie. Wat heeft het kabinet voor het land gedaan en wat heeft zij niet voor elkaar gekregen hetgeen zij beloofd heeft. Maar niet getreurd in 4 jaar kan veel gedaan worden. Als er maar niets vervelends gebeurt.
 
Daarna zijn we de trap afgegaan naar het ondergrondse gedeelte, dat helemaal tot aan het meer in de tuin liep.
Daar konden we portretten en sieradenpotjes en een servies bewonderen. Dit alles in een ruimte in wit marmer: vloer en muren.
 
Daarna gingen we naar het oude gedeelte, dat ook gerenoveerd is.
De balzaal heeft een nieuwe vloer gekregen van een boom die in de tuin stond vóór het paleis.
 
Weer boven de grond leidde een trap ons naar de kamers van: Wilhelmina, Prins Hendrik, Bernard enz.
Ook hebben we de speelkamer van Wilhelmina gezien, daar stond alles in het klein, een wieg, bad een keuken en een zitkamer met poppen, heel erg leuk.
We gingen het hele paleis rond, in de gangen konden we de tuin bewonderen, helaas regende het, zodat het niet aangenaam was de tuin in te gaan.
 
Rond 13.00 uur kregen we honger dus op naar het restaurant. Er waren veel bezoekers, dus we moesten even wachten tot er een tafel vrij was.
Na de lunch hebben we nog enkele zalen bezocht met films over wat er in de geschiedenis gebeurd is.
Ook was er een mooie badkamer, maar daarvoor moest je wel lenig zijn, want je moet een trapje op en dan over de badrand in het water plonzen, er zal wel veel hulp geweest zijn.
  
Rond 16.00 uur gingen wij weer naar Breda. 
O, jé het regende. Truus vertelde ons dat we in de file stonden. We vonden het best en het gesprek ging verder. We hadden heel wat te bespreken. We hebben heel lang in de file gestaan en waren daardoor pas om ca. 19.00 uur in Breda.
 
Lydia v.d. Gun
 
 
 
VERSLAG VAN DE PRESENTATIE OVER DE BEZIELDE KUNSTENAARSDORPEN DOMBURG EN BERGEN BINNEN DOOR TOON VAN MIERT D.D. 11 OKTOBER
 
Onze gast Toon van Miert kwam ons ditmaal vertellen over 2 andere kunstenaarsdorpen, te weten Domburg en Bergen Binnen (Noord-Holland). Vorig jaar november belichtte hij al de kunstenaarsdorpen Deauville en Honfleur, nu besprak hij dus 2 andere Nederlandse bezielde kunstenaarsdorpen. 
Helaas weigerde zijn meegenomen laptop dienst op het moment suprême. Een van onze dames was zo attent om haar eigen laptop erbij te halen. Toon (ooit leraar) improviseerde direct door eerst dan maar over te stappen naar het blokje literatuur. Het was allemaal een beetje rommelig, maar onze dames pakten het goed op en luisterden naar Toon alsof het allemaal zo gepland was.
Gelukkig deed uiteindelijk zijn eigen apparatuur het na het blokje literatuur opeens wel en kon hij zijn verhaal zoals de bedoeling was voortzetten.
De rijke kunstgeschiedenis van Bergen is ontstaan doordat de toenmalige burgemeester Jan van Reenen duingebied in zijn bezit had en dat op enig moment verkocht aan rijke Amsterdammers.
Zo werd de grondslag gelegd voor een rijk dorp. Dit trok musici, kunstenaars, schilders en schrijvers aan. 
Bekende Bergenaren zijn Adriaan van Dis en A. Roland Holst (‘de Prins der Nederlandse Dichters’). Bekende schilders zijn Jan Toorop, dochter Charley en haar zoon Eddy Fernhout.
 
Leo Gestel is een andere bekende schilder en favoriet van Toon van Miert. Wilt u begrijpen waarom dat zo is, adviseer ik u zelf even zijn werk te bekijken op de computer.
Bergen huisvest een Volksuniversiteit en museum Kranenburgh dat schilderwerken van de zg. Bergense School in zijn bezit heeft, maar ook literatuur van bijv. Herman Gorter, Marga Minco en echtgenoot Bert Voeten, Adriaan van Dis, Joost Zwagerman, Lucebert en J.C. Bloem.
 
‘De Rustende Jager’ en ‘Het Huis van de Pilaren’ waren ontmoetingsplaatsen waar schrijvers en kunstenaars bijeen kwamen.
 
Voorbeelden van de Bergense School zijn: Piet v.d. Wijngaerdt, Arnout Colnot (Het Oude Hof), Else Berg en Mommie Schwarz (beiden jammerlijk omgekomen in Auschwitz), M. Wiegman en 
G.van Blaaderen. 
Een man die een belangrijke rol heeft gespeeld in deze periode en fervent verzamelaar was van kunst was mecenas Piet Boendermaker. 
Hij verzamelde duizenden schilderijen. Door de Krach en daardoor waardedaling van de schilderijen, begon hij veel weg te geven, maar veel van zijn verzamelde werken zijn nu nog te zien in het Alkmaars Museum. 
 
Sinds 1834 is badplaats Domburg een kuuroord voor sjieke Oost-Europese dames. Behalve dat Domburg een kuuroord was, woonde en werkte er ook een bekend fysiotherapeut: Johann Mezger. 
Met zijn ‘gouden duimen’ hielp hij velen van hun klachten af.  Zijn roem kwam ook keizerin Sissi ter ore en ook haar mocht hij tot zijn clientèle rekenen. 
Vanwege het floreren van dit dorp trok het ook kunstenaars aan.
F. Hart Nibbrig, de Toorop-dynastie (Jan, dochter Charley en haar zoon Eddy), Piet Mondriaan en Jacoba van Heemskerck zijn hier voorbeelden van. In het Tak van Poortvlietmuseum (zij was de vriendin van Jacoba van Heemskerck) zijn veel schilderijen van deze kunstenaars te zien.
 
Jan Toorop (geboren op Java in 1858) was getrouwd met de Engelse Annie Hall. 
Zij kregen een dochter, Charley, die ook een begaafd schilderes werd. Hij schilderde impressionistisch, maar ging via het pointillisme over tot het symbolisme. 
 
Charley (geboren te Katwijk 1891) ontwikkelde een eigen zakelijke stijl. Ook haar zoon Edgar geboren uit de relatie met Henk Fernhout, een filosoof die aan de drank raakte, had de schildertalenten van moeder, opa en oma geërfd, maar dat kwam pas uit de verf toen zijn moeder Charley overleed. Pas toen kon hij zijn eigen stijl gaan ontwikkelen.
 
In de Beurs van Berlage in Amsterdam in de hoofdingang zijn diverse keramische tableaus van de hand van Jan Toorop te zien: Verleden, Heden en Toekomst.
Binnen wordt de Geschiedenis van de Handel uitgebeeld: De Ruilhandel, De Tijd en Ideale werkzaamheden (bijbelvoorstellingen). 
Hij is ook de schilder van de affiche die hij voor de Delftse Slaolie maakte (de voorloper van Calvé). 
De poster was een voorbeeld van de Nederlandse Jugendstil. Erop te zien zijn vrouwen met wapperende haren. 
Hij bewonderde en schilderde ook de Italiaanse dictator Mussolini in de tijd dat hij nog orde en
rust predikte. 
 
Het was een enerverende middag die rommelig begon, maar waarvan we weer een hoop opgestoken hebben.
Ineke Badura
 
 
 
VERSLAG VAN DE LEZING OVER NOORD KOREA DOOR
MARC ROTH DD. 13 SEPTEMBER
 
De eerste gast die we in ons naseizoen ontvingen was Marc Roth uit Zutphen. Voortvarend liet hij ons kennismaken met het leven in Noord-Korea, althans het vermeende leven, want niets is zeker, want veel is onduidelijk en omgeven met mysterie.
Marc heeft een eigen reisorganisatie: Roth Spark Travel en is al enkele malen in Noord-Korea geweest.
Nu reisde hij samen met Nicholas Bonner (o.a. ook de gids van Floortje Dessing) af naar dit gesloten land vol mysteries.
 
Bij aankomst word je geconfronteerd met 20 meter hoge bronzen beelden van Kim Jung-un en zijn vader. Het is de bedoeling dat je buigt voor de beelden als je ze passeert. De beelden moeten compleet gefotografeerd worden!
Je wordt er altijd begeleid door 2 gidsen en 1 chauffeur. Van zelfstandig reizen is dus geen sprake. Men laat alleen zien wat men wil laten zien. Wijs je op een dorpje dat je ziet liggen in de verte en dat je graag zou zien, wordt daar niet op ingegaan.
 
Het land heeft 25 miljoen inwoners. Sinds 1948 is het een Democratische Republiek, maar heeft een nep-oppositie en een schijndemocratie.  
Het wordt geregeerd door de Koreaanse Arbeiderspartij en de Kim-dynastie, waarvan momenteel Kim Jung-un, de kleinzoon van de oprichter Kim Il-sung de eeuwige macht heeft. Het heeft het 4e grootste leger ter wereld! De ‘welvaart’ die er is, is volledig te danken aan China. De zwarte markt met China is heel groot. 
 
Zoals Marc vlot vertelde is alles wat je te zien krijgt geënsceneerd en vraag je je voortdurend af of het klopt met de werkelijkheid.
 
Voorbeelden te over: in de hoofdstad Pjongyang staan heel veel mooie appartementencomplexen maar of ze bewoond zijn is de vraag.
De binnenverlichting gaat bijv. tegelijk aan en uit. Boven zouden de jonge mensen wonen, beneden de ouderen. Dat komt omdat de lift nogal eens uitvalt. 
Logeren in een supermooi hotel waar jij de enige gast bent; er wordt volop reclame gemaakt voor auto’s maar er is maar 1 garage en bijv. ‘n 8-baans snelweg waarop hij slechts 9 auto’s telde.
Allemaal voorbeelden die de wenkbrauwen doen fronsen. Pyongyang wordt getransformeerd tot een ‘socialistische sprookjesstad’. 
Ook de bijzondere bouwwerken wekken bevreemding: een toren van 150 m. hoog met daarbovenop nog een 20 meter hoge vlam. Je gaat er met een lift naar boven en het bouwwerk is precies met 25.550 stenen gebouwd. 
Er staat ook een Arc de Triomphe, precies 11meter hoger dan ‘zijn kleine broertje’ in Parijs en gebouwd met 25.500 stenen. 
De Mass-games zijn spectaculair: 100.000 mensen voeren er een gymnastische, acrobatische uitvoering op, terwijl op de tribunes bordjes worden omgedraaid waarop levensgroot de afbeeldingen van Kim-Jung-un en zijn vader te zien zijn.
Verder kun je er de marathon lopen waarbij er langs de kant 70.000 mensen staan te klappen voor jou.
Volgens Marc mag je 5 km rennen als je maar binnen de 8 uur binnenkomt. Volgens de site moet je binnen 2 uur binnen zijn. De waarheid zal wel in het midden liggen.
Marc is ook nog in een ultramodern ski-resort geweest. Een Zwitsers (Kim Jung-un heeft gestudeerd in Zwitserland) dorp met pistes bestemd voor de elite van Noord-Korea. 
Maar ook daar waren geen mensen te zien.
 
Wonsan, een stad in het noorden van Noord-Korea heeft een nieuw vliegveld en een prachtig hotel, maar ook hier was hij weer alleen. Ook in het restaurant waren geen mensen te zien.
Op de borden van vertrekkende vluchten waren er maar 2 vermeld.
Het idee erachter zou zijn: wij zijn klaar voor als de toeristen komen. Er wordt gemikt op 10 miljoen, nu zijn dat er nog maar 5.000. Het is nergens te verifiëren, maar China zou alles financieren.
Voorlopig is Noord-Korea nog in lockdown. Officieel vanwege Covid (zij noemen het koorts). 
Het land staat onder sancties van de VN, onder andere vanwege hun kernenergieprogramma.
Het is mogelijk om naar Noord-Korea af te reizen, maar het moet wel gebeuren via China.
Rechtstreeks er naartoe vliegen is niet mogelijk.
Het is qua natuur een mooi land, maar daar ging het Marc niet om. Hij wilde ons vooral de ‘vermeende werkelijkheid’ laten zien.
We hebben het met verbazing gezien en er een hoop van opgestoken.
Ineke Badura
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024