Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING BREDA
Breda
Lezingen/excursies
 
EXCURSIE OP WOENSDAG 25 MAART 2020 NAAR HET STADHUISMUSEUM IN ZIERIKZEE EN HET BURGER WEESHUIS IN ZIEKIKZEE
 
GAAT NIET DOOR!!!! verplaatst naar september
 
 
In Zierikzee worden we ontvangen met koffie en een Zeeuwse bolus.
Hier krijgen we een rondleiding.
Het Stadhuismuseum Zierikzee is een uniek museum in monumentenstad Zierikzee en vertelt het verhaal van stad, land en water. Rijke historie, ook in het gebouw.
Als één van de 568 monumenten is Zierikzee trots op het stadhuismuseum. 
Het Stadhuismuseum vertelt het verhaal van Zierikzee en haar omgeving. Het museum heeft deze naam te danken aan het gebouw waar het is gehuisvest, nl. het voormalige Stadhuis van Zierikzee.
 
De lunch gebruiken we ook in het museum.
Na de lunch gaan we naar het Burger Weeshuis ook in Zierikzee.
Het Burger Weeshuis kent een lange geschiedenis. Wanneer en hoe het Burger Weeshuis ontstaan is weten we niet precies. De eerste vermeldingen zijn van rond 1600 en het lijkt er op dat het een voortzetting is geweest van het al eerder opgerichte Heilige Geesthuis.  Van het begin van de 17e eeuw werd het Burger Weeshuis bestuurd door drie regenten en drie regentessen. Naast het beheer van het bezit en de financiën bepaalden zij ook hoe de wezen werden opgevoed. De dagelijkse zorg en opvoeding was een taak van de binnenvader en binnenmoeder.
We krijgen hier een rondleiding met uitleg en koffie/thee wordt ons aangeboden.
 
De kosten voor deze excursie zijn € 45,00.  De dames met een museumjaarkaart kunnen dit bedrag met € 6,00 in mindering brengen. Dit is alleen voor dames met een museumjaarkaart.
Inbegrepen: bus attentie chauffeur, koffie met bolus, lunch en entrees.
 
Vertrek bij de Bowling (Chasséveld, Nassausingel 28  om 9.00 uur en vanaf de Poelewei (Mgr. de Vetstraat) om 9.15 uur.
U kunt inschrijven op 3 manieren vóór 15 maart. 
Met inschrijfformulier (zie pagina 19):  inleveren bij onze excursieleidster Truus van den Hazelkamp, Vloed 4, 4813, PD Breda.
Per email: truus.bressers@gmail.com (vermeld duidelijk uw gegevens)
of per telefoon: 076-5149645
Het nummer van de excursietelefoon is: 06-20213650. (svp. alleen gebruiken tijdens de excursiedagen)
Betaling s.v.p. op rekeningnr.NL87 INGB 0000 244155
t.n.v. NVVH Vrouwennetwerk Vloed 4, 4813 PD Breda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020