Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Maandbericht februari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk Maassluis-Maasland

Van de bestuurstafel

Maart roert nog niet zijn staart jammer genoeg.  Nog goed koud met regen en met flinke stormige winden. De natuur gaat toch zijn gang en we zien al sneeuwklokjes en de narcissen wringen zich ook weer naar boven. Maassluis ziet er dan op veel plaatsen weer mooi geel uit.   Na de lezing van januari hebben we met de aanwezigen het glas geheven op ons aller gezondheid en op een mooi jaar voor onze vereniging. Bijgaand ontvangt u weer het goedgevulde maandbericht voor februari. We zijn blij met de 4 nieuwe leden die zich hebben aangemeld en heten de dames van harte welkom.  Maar er kunnen er  nog meer bij en u weet het:  de beste reclame is de mond op mond reclame. 

Wij willen nog eens de aandacht vestigen op de AVG regeling (Algemene Verordening Gegevensbescherming) binnen onze vereniging.  De meesten hebben het formulier ingevuld en bij Gerlofke Westdijk van de ledenadministratie ingeleverd. De gegevens van de leden is bij een klein aantal dames van de activiteiten en bestuur bekend  en hebben daar een geheimhoudingsverklaring  voor getekend. U kunt aangeven of u niet op foto’s wil die daarna in het maandbericht kunnen komen of op onze website geplaatst kunnen worden. 

Voor ons allen wordt het een bijzonder jaar, ons 65-jarig jubileum en dat gaan we vieren. We zoeken nog een aantal actievelingen die wat willen organiseren. Vele handjes maken het werk licht en het is ook leuk om te doen, dus aarzel niet……………. We gaan er een mooie maand februari van maken.

Leny Wesenhagen voorzitter

Nieuwe Leden 

Wij zijn blij dat we vier nieuwe leden mogen verwelkomen en wensen de dames:

Mevr. Anneke Slager-van der Hoek                                   

Mevr. Marianne de Heer-Vermaat 

Mevr. Marianne Paalvast

Mevr. Ank Moerkens

een fijne tijd bij onze vereniging.

Lunchen op dinsdag 6 februari 2024

We gaan op dinsdag 6 februari 2024 om 12.30 uur lunchen bij Hotel Maassluis aan de Govert van Wijnkade. Aanmelden is niet nodig. We hopen velen van u te mogen begroet.

Vriendelijke groet,

Marianne Soors, secretaris Vrouwennetwerk 

e-mail: 

tel: 0654797022

Koffieochtend in Koningshof 

Het bestuur van het NVVH-Vrouwennetwerk Maassluis-Maasland hoopt velen van u weer te mogen ontmoeten op de koffieochtend op dinsdagmorgen 5 maart 2024 om half elf in het atrium van theater Koningshof .

U bent allen heel hartelijk welkom. Vriendelijke groet,

Marianne Soors, secretaris NVVH 

De volgende koffieochtend is op dinsdagmorgen 7 mei 2024.

Om over na te denken: MEELOPERS GEVRAAGD!

Mimi Niemegeers heeft van 2011 tot 2017 het maandbericht gemaakt en het op de website geplaatst. Wie wil er meelopen en dit kunstje leren om Mimi ter zijner tijd af te lossen? Als je kan kopiëren en plakken op de computer ben je er klaar voor.

Vanaf 2017 is Elly Sieders druk om het maandbericht te maken. Ook zij zou het leuk vinden om haar kennis door te geven om te zijner tijd een mogelijke vervanger te hebben. 

We horen graag van jullie,

Mimi Niemegeers

Elly Sieders

AGENDA VOOR DE 65e ALGEMENE LEDENVERGADERING

KONINKLIJK NVVH VROUWENNETWERK MAASSLUIS-MAASLAND,

DINSDAG, 12 maart 2024 om 13:30 UUR, KONINGSHOF

1.   Opening en welkomstwoord door de voorzitter Leny Wesenhagen 

            2.   Ingekomen stukken (waaronder afmeldingen)

                   3.   Vaststelling en goedkeuring van de notulen 14 maart 2023 

 Notulen van de ALV van 8 maart 2022 (reeds opgenomen in het maandbericht van  mei 2023 indien niet meer in uw bezit, kunnen wij dit nog een keer toesturen)  

            4.   Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2023

        5.    Financiën

         - Rekening en verantwoording van jaarrekening 2023 door de penningmeester

         - Verslag van de kascommissie 

         - Advies Kascommissie

         - Verlening decharge  aan het bestuur voor het gevoerde beleid           

         -  Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2024 

         -  Vaststelling conceptbegroting 2024

         - Vaststelling contributie 2025

            ** voorstel om de contributie gelijk te houden € 40,00

         

            6.      Huldiging “ ’t Zonnetje” van het jaar 2023 

 

            7.      Huldiging jubilarissen over het huidige jaar 2023 

 

            8.      Verkiezingen

Voor penningmeester, webmaster en algemeen bestuurslid kunnen zich kandidaten beschikbaar stellen. We zijn dringend op zoek naar aanvulling voor ons bestuur. Voor het voortbestaan van onze vereniging is dit meer dan gewenst. Kandidaten hiervoor kunnen zich uiterlijk 3 dagen voor de vergadering melden bij de voorzitter.

                     9.    Rondvraag en sluiting

 ** Het jaarverslag en de financiële stukken worden nagezonden.

 

De beste wensen van Anne-Marjan Beukema, oud voorzitter.

Lieve dames,

Wat was ik blij verrast met jullie kerst /nieuwjaarskaart.

Dank jullie wel. En ook van mij voor jullie: de allerbeste wensen voor 2024 met zoveel als mogelijk een goede gezondheid.

Vang het geluk“Je weet pas wat je mist als het er niet meer is”. 

Nu besef ik hoe bijzonder ons Vrouwennetwerk in Maassluis is. Vele onderlinge contacten en activiteiten. Dat mis ik hier nog in het Limburgse land.

Het afgelopen jaar was best zwaar met zorgen om en voor onze dochter en een maandenlange verbouwing aan ons huis. Ook liet mijn gezondheid mij aan het einde van het jaar in de steek door Covid (terwijl ik wel de laatste vaccinatie had gekregen) en longontsteking.

Maar een nieuw jaar en nieuwe kansen.

Hopelijk tot ziens,

Anne-Marjan Beukema

Kunstgeschiedenis

Programma 1e helft 2024 Kunstgeschiedenis:

 

01 feb     - Fashion For God (afgelopen tentoonstelling Catharijne Convent)

08 feb     - Anna Boch

22 feb     - Frans Hals (huidige tentoonstelling Rijksmuseum)

29 feb     - Max Beckmann (huidige tentoonstelling Kunstmuseum)

07 maart -Vrouwelijke kunstenaars uit de jaren ’50-’70 (ivm internationale vrouwendag

                  8 maart )

21 maart - Poppenhuizen (huidige tentoonstelling Haags Historisch Museum)

28 maart - Roelant Savery (huidige tentoonstelling Mauritshuis)

04 april  - Rondleiding museum

Op dinsdag 13 februari zal de lezing worden gegeven door Herma Kluin, privédetective, 

Criminaliteit en misdaad heeft een steeds grotere interesse bij het publiek. Nu gaat onze spreekster op 13 februari a.s. niet over zware criminaliteit spreken, maar meer over zaken waar we aan denken bij een privédetective. Ze staat erom bekend dat ze zich als een pitbull vastbijt in een zaak en niet gauw loslaat. Ze kent weinig angst en staat haar mannetje uitstekend in een overwegend “Alfacultuur”.Tevens zet ze zich al jaren in voor de verdwijning van de Vlaamse Elke Wevers: een vermissingszaak uit 2009 waarbij ze o.a. meewerkte aan de podcast “Waar is Elke Wevers”.

Ze werkt met een grote groep rechercheurs, die allen zijn gescreend door Justis. Zij pakken diverse zaken op waaronder alimentatieonderzoek en verzuimfraude. In 2021 won ze de “Wintrade Woman Of The Year Award” in Londen voor haar werk als privédetective.

Ina Dallinga

Excursie naar Westport Notarissen.

Op donderdag 15 februari a.s. organiseren wij een excursie naar Westport Notarissen in Naaldwijk.

Wij vertrekken om 10.30 uur vanaf Koningshoek en rijden met elkaar naar Naaldwijk. Wij worden om 11.00 uur op het notariskantoor ontvangen. Hier krijgen wij een lezing over het(levens)testament. Het levenstestament werkt tijdens uw leven en ziet toe op de situatie dat u niet meer wilsbekwaam bent en een testament komt pas aan de orde na overlijden.

Wat hier allemaal bij komt kijken wordt tijdens deze lezing uitgelegd door notaris familierecht Steffie Michels.

Heeft u nog geen levenstestament dan is dit voor u een mooie gelegenheid om er meer over te horen. Het is heel belangrijk, ook als u alleen bent.

Na al deze informatie gaan we lunchen bij Chez Leon in hartje Naaldwijk.

Wanneer u deze interessante lezing bij wilt wonen kunt u zich opgeven bij

Ria Zuidgeest email: riazvoeten@hotmail.com of

Paula Scholtes email: paulascholtes@gmail.com

Namens het excursieteam

Ria Zuidgeest en Paula Scholtes.

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK MAASSLUIS-MAASLAND 1959-2024 

Bestaat 65 jaar in November 2024

Werkgroep feestcommissie gevraagd!

Het is  volgend jaar tijd voor een feestje want dan bestaat onze afdeling 65 jaar, we zijn nog niet van plan om met pensioen te gaan en willen dat graag met elkaar gaan vieren. Het bestuur zou graag de organisatie daarvan in handen willen geven van  een werkgroepje net als 5 jaar geleden,  die met plannen komt om er een leuk feest van te maken. Meer weten? Voor vragen bij het bestuur. Aanmelden voor de werkgroep, leuk om te doen en daar rekenen we eveneens op!!

Aanmelden bij onze secretaris: Marianne Soors, secretaris Vrouwennetwerk                                           

                                                  e-mail: 

                                                   tel: 06-54797022

 

Terugblik: Kerststuk maken op 9 december 2023.

Op 9 december hebben 16 dames een  kerststuk gemaakt geholpen door Janneke van Leeuwen bij de Kunst  & Cultuur Academie (KCA gebouw gemeente Maassluis. Het was een gezellige middag en we gingen met een prachtig kerststuk naar huis.

Elly Sieders

Verslag van de kerstlezing van 12 december 2023

Kees Bos verzorgde een muzikale bingo met voor de pauze liedjes uit de jaren 60. We kregen allemaal een verschillend bingoformulier, zodat samendoen met de buren werd bemoeilijkt. Velen zongen mee met de liedjes. Voor diegenen met Bingo waren er prijsjes op de cadeautafel. Na de pauze, waarin thee/koffie werd geserveerd met een snee Kerstbrood, kregen we nog een bingo met kerstliedjes en de prijzentafel raakte leeg.

Na de bingo was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje om het jaar uit te luiden.

Ina Dallinga

Verslag bezoek aan museum Maassluis op donderdag 21 december 2023

Met 7 dames van onze NVVH-Vrouwennetwerk werden we rondgeleid door Elly van Baalen door haar tentoonstelling “Zullen we ons verwonderen”. Moderne en conceptuele kunstwerken wisselen elkaar af om waar te nemen, te ervaren en ons over te verwonderen. BV salontafel van hout en boeken; boekbouwstenen; een proppenweefsel dat grote of kleine matjes vormt om op te hangen of neer te zetten; envelopjes gevouwen uit boekpapier waarin je als bezoeker een briefje kunt doen over de verwondering van het leven; dreamhats: zwarte bolhoeden op een tapijt van witte veertjes en de Cloud of not-knowing: propjes van zijdepapier geplakt op papier Massier-bol. Ook waren er nog foto’s van haar te zien.

Ina Dallinga

 

 

Verslag lezing van 9 januari 2024: valse start!

Door ziekte van onze spreker – Martin van der Gaag – viel onze eerste lezing in het nieuwe jaar in het water. Gelukkig kon onze voorzitter – Leny Wesenhagen – de middag redden met een fotoverslag ten gevolge van het 110-jarig bestaan van onze landelijke vereniging. Dit werd in onze afdeling gevierd met een mooie vaartocht door de vlieten in het Westland en vervolgens zagen we nog  een reisverslag uit de zomer van 2023 door Libanon.

Daarna bood het bestuur ons een Nieuwjaarsdrankje aan en werd het al met al nog een gezellige middag.

Ina Dallinga

                                                  Ode aan de Rollator

                                                        O rollator als ik jou niet had

Dan kon ik niet meer alleen op pad

O rollator als ik jou niet bezat

Dan zat ik voortdurend op mijn gat

O rollator wat fijn dat je bestaat

                                   Je bent mijn steun en toeverlaat

Je gaat overal met mij naartoe

En ben ik onderweg een beetje moe

Dan zet ik mij even op  jouw plankje neer

Met zware tassen sjouwen is nu voorbij

Die vervoer jij heel gemakkelijk voor mij

Je overheerst het beeld op pleinen en straten

En onderweg even rustend met iemand praten

Wel even de rem vastgetrokken

Anders komen er zeker brokken

Even eruit, dan hoef je niemand tot last te zijn

Dat gevoel van zelfstandigheid is erg fijn

En je hoeft je er echt niet voor te schamen

Iedere gebruiker kan dat beamen

De uitvinder van de rollator, ons aller vriend

Heeft de hoogste onderscheiding verdiend

Als je dus niet meer alleen kunt gaan en staan

Schaf dan maar snel een rollator aan

 

                                                 Gekopieerd van Tinie Klaassens

 

Verhaaltje: Waarom Februari 28 (en soms 29) dagen heeft

 

‘Als daar maar geen ruzie van komt,’ zei moeder Jaar met een diepe zucht. Ze had precies driehonderd vijfenzestig dagen om te verdelen onder haar twaalf kinderen: Januari, Februari, Maart, April en de ander van de twaalf maanden. Moeder Jaar wilde het graag zo eerlijk mogelijk doen. Maar wat was dat moeilijk!

Driehonderd vijfenzestig is zo’n raar getal. Als ze elk van haar kinderen dertig dagen gaf, dan hield ze vijf dagen over. En als ze elke maand éénendertig dagen gaf, dan kwam ze weer zeven dagen te kort! Het is bij maanden net als bij kinderen. Ze kijken altijd of ze hun deel wel krijgen. Denken ze, dat het niet eerlijk gaat, dan heb je de poppen aan het dansen! Moeder Jaar zuchtte weer diep.

Ze had zo’n hekel aan ruzie. En sommige van haar twaalf kinderen waren zulke opgewonden standjes. Maart en April bijvoorbeeld! De mensen zeiden niet voor niets: Maart roert zijn staart, April doet wat hij wil. Neem November! Een beste jongen, maar hij had van die buien. Dan kon hij te keer gaan, dat iedereen ervan rilde. Hoe moest dat nu?

Toen bedacht moeder Jaar een plannetje! Ja, ja, natuurlijk, zo moest het! Ze kookte een grote pan soep en roerde er driehonderd vijfenzestig dagen door. ‘Mmmmm,’ riepen de kinderen toen ze tegen etenstijd thuiskwamen. ‘Dat ruikt lekker, moeder! Wat eten we vandaag?’ ‘Dagensoep,’ zei moeder Jaar. ‘Ga maar gauw aan tafel. Ik zal jullie allemaal een diep bord opscheppen. Ik zal mijn best doen om jullie allemaal even veel te geven!’

Contributie 2024.

In de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2023 is besloten de contributie voor 2024 gelijk te houden aan dit jaar, te weten € 40, =  Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag over te maken voor 31 december 2023. Opzegging, waar wij niet van uitgaan, moet vóór 1 december doorgegeven worden aan mevrouw Gerlofke Westdijk, e-mailadres: 

JACOBAFONDS Maassluis

Zoals bekend is de Stichting Jacobafonds eind 2022 gestopt en hebben wij mogen delen in het kapitaal van de Stichting. In de ledenvergadering is ingestemd met het vormen van een “Jacobafonds Maassluis”. Onder dezelfde voorwaarden is Marja Roeland de contactpersoon als voorheen. De kosten van het lidmaatschap van onze vereniging moet geen belemmering zijn om lid te worden.  De lezingen zijn gratis, maar er is ook de mogelijkheid om mee te doen aan een activiteit. Alleen Marja is bekend met de privacy van betreffende persoon. Wij zijn blij dat Marja dit  blijft doen.

 

Aan de voorzitter en haar leden

Lang geleden, zo’n 111 jaar kwam een aantal vrouwen bij elkaar

De Vereniging van Huisvrouwen was een feit en die bestaat nog steeds, na al die tijd

Eerst waren het vrouwen van een betere stand de Vereniging verspreidde zich door het land

Ook Maassluis, nog bijna aan zee deed vanaf 1959 mee

Maar de vrouwen veranderden met de tijd en raakten hun bedeesdheid kwijt

Niet langer in mantelpak met hoed maar een lange broek was ook al goed

De vereniging moest met de tijd mee wat ze uiteindelijk ook dee

Huisvrouwen klonk niet langer fijn een Vrouwennetwerk moest het zijn

Maar helaas, steeds minder vrouwen worden lid gelukkig dat je hier nog zit

Om te lezen dit relaas van de nog oudere Sint Nicolaas

Die omdat hij zelf niet komen kon dan toch maar iets anders verzon

Daarom staat er in dit maandbericht gewoon een Sinterklaasgedicht.

 

 

Voor zowel groepen als individuele reizigers biedt Nooteboom Tours een groot aantal dagreizen aan. Per comfortabele touringcar, bestuurd door een gezellige chauffeur, reist u naar prachtige bestemmingen in Nederland. Bekijk ons aanbod op de website of vraag de gratis folder aan. 

www.nooteboomtours.nl

010-4341220

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met de organisator van deze activiteit. Of bij een nieuwe activiteit met het bestuur.

 

Clubs + cursussen                Inlichtingen                                                      Wanneer

 

 

Dinnerclub                           Mevr. M.T. van Asperen       5916780            1e vrijdag van de maand

                                             Mevr. A. van Leeuwen          5917610

 

Excursies                              Mevr. P. Scholtes                   06 38917671     enkele malen per jaar

                                             Mevr. R. Zuidgeest                06 33836948

 

Fietsen                                 Vacant                                                           dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                              vacant (bestuur)                                          1e dinsdagmorgen van de

                                                                                                                      maand

Kunstgeschiedenis                Mevr. H. Satijn                      5913227            donderdagmorgen

 

Lezingen                              Mevr. I. Dallinga                    06 11295723     2e dinsdag van de maand

 

Literatuur                             vacant                                                             3e dinsdag van de maand

                                             Mevr. H. Kraus                      5920217            1x per maand, vrijdagmiddag

 

Museumbezoek                    Mevr. I. Dallinga                    0611295723      periodiek op donderdag

 

Reizen                                  Vacant                                                              

 

Theaterbezoek                      Vacant

 

Wandelclub                          Vacant                                                              3e woensdag van de maand

 

 

Clubs Bereikbaarheid Centraal Bureau vanaf 1 april 2020 

Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag  tussen 9.30 en 14.00 uur op telefoonnummer 033—4228225,  u treft dan een van de bestuursleden. Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit  de mailbox  centraalbureau@nvvh.nl 

Per 1 april heeft het Centraal Bureau een nieuw postadres: 

Postbus 11  3410 CA  LOPIK  

secretaris (waarnemend)

Dieny Scheffer-Versluis

E-mail: centraalbureau@nvvh.nl

tel.06 51982065  Bereikbaar : maandag, dinsdag, woensdag van 9.00-12.00 u

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

 

 
 
 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024