Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Maandbericht februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel

Het nieuwe jaar is bijna alweer een maand oud.  We hebben veel leden in de eerste maand ook alweer ontmoet; bij de lezing, de koffie of bij de kunstgeschiedenis.  En wie niet,  daar zeggen we langs deze weg nog een keer: “wij wensen u een goed en mooi 2023 toe”. Het bestuur, nog kleiner door het vertrek van Anne-Marjan Beukema als voorzitter, is natuurlijk  alweer bezig met de zaken die weer gedaan moeten worden. Gelukkig worden wij daarbij al vrijwillig ondersteund, door de twee aspirant bestuursleden: Marianne de Blieck en Marianne Soors en daar zijn we blij mee. Dit jaar staan er weer aardig wat activiteiten in de planning, u leest er verder over in dit maandbericht en die volgen. Nieuwe ideeën  om iets op te pakken zijn altijd welkom. In de Ledenvergadering, die we 14 maart a.s. zullen houden, komen we er nader op terug. Jammer genoeg zijn we in ledental met de afdeling een beetje gekrompen. Dus kijk in de rondte en maak een beetje reclame voor ons. Voorlopig genieten we nog een beetje van de winter, maar er zijn ook momenten dat het afzien is, met harde wind en regen. Het hoort erbij zullen we maar denken. 

Altijd nog beter hier, dan in Ukraine, waar je je leven niet zeker bent, de zorg slecht voorhanden is en de kou nog erger. Ik las laatst: “ga eens in de schoenen van een ander staan”. Niet in te denken, en ook niet als vrouw in Afghanistan. Hier is ook niet alles ideaal, wensen zullen er altijd blijven, maar Nederland en Maassluis zijn zo gek nog niet. Wij wensen  u een goeie maand februari.

Namens het bestuur,

Leny Wesenhagen,

plaatsvervangend voorzitter.

Wij hebben er alweer een nieuw lid bij

en wij heten haar van harte welkom.

Het is mevrouw Thea Kropf.

Wij wensen haar een fijne tijd bij onze vereniging.smiley

 

HERHALING

VAN DE PENNINGMEESTER

Indien u nog niet heeft betaald wordt u vriendelijk verzocht uw contributie  per omgaande te voldoen. Deze bedraagt 2023 bedraagt € 40,00.   

Gaarne storten op rekeningnummer met IBAN

NL40INGB0000304365

TEN NAME VAN NVVH-VROUWENNETWERK MAASSLUIS

            Alvast bedankt voor uw medewerking bij een snelle betaling.

                                                      U krijgt dus géén rekening!

 

Lunchen dinsdag 7 februari bij Restaurant Hven, Govert van Wijnkade 48 - Maassluis

Zoals bekend gaan we de ene maand de gebruikelijke koffie-ochtend op de eerste dinsdagochtend van de maand  organiseren en de andere maand een gezamenlijke lunch.

Deze keer gaan we weer lunchen en wij nodigen u uit voor dinsdag 7 februari a.s. vanaf 12:30 uur bij Restaurant Hven. Ik heb bevestigd dat ik maandagmorgen het aantal door zal geven.

De vorige keer was het erg gezellig, en lekker en dat belooft het nu ook te worden

Graag per omgaande opgeven bij:

Leny Wesenhagen: wesenhagen@caiw.

Lezing Huis Honselaarsdijk op 14 februari 2023 door drs. Gerda Gunneweg

Wie nu in het dorp Honselersdijk komt en daar de Nederhof aantreft, kan niet bevroeden dat dit gebouw zo’n vierhonderd jaar geleden een bijgebouw is geweest van een indrukwekkend buitenverblijf van Frederik Hendrik, het ‘Versaille van het noorden’. 

In de zeventiende eeuw begonnen veel vermogende regenten en kooplui in de steden een lusthof buiten de stad aan te leggen om daar aangenaam te verpozen. Ook Frederik Hendrik liet zich niet onbetuigd: hij en zijn gemalin Amalia van Solms streefden een vorstelijke hofvoering na en hadden dynastieke ambities. Daar hoorde een buitenplaats naar Frans voorbeeld bij. Niet alleen de bouw en inrichting van het Huis Honselaarsdijk weerspiegelden hun ambities, ook de kunstcollectie die het echtpaar opbouwde was van internationaal niveau.

Het Huis Honselaarsdijk was nauw verbonden met de geschiedenis van de Oranjes. In deze lezing wordt de grillige historie van dit huis tot aan de sloop in het begin van de negentiende eeuw verteld.

Mieke Voorsluijs                                                       

 

 

AGENDA VOOR DE 64e ALGEMENE LEDENVERGADERING

KONINKLIJK NVVH VROUWENNETWERK MAASSLUIS-MAASLAND,

DINSDAG 14 MAART 2023, 13:30 UUR, KONINGSHOF

1.   Opening en welkomstwoord door de interim voorzitter Leny Wesenhagen 

2.    Ingekomen stukken (waaronder afmeldingen)

3.   Vaststelling en goedkeuring van de notulen 8 maart 2022  

 Notulen van de ALV van 8 maart 2022 (reeds opgenomen in het maandbericht van  maart 2022) a.u.b.     meenemen.

  4.    Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2022 

  5.    Financiën

         - Rekening en verantwoording van jaarrekening 2022 door de penningmeester

         - Verslag van de kascommissie 

         - Advies Kascommissie

         - Goedkeuring Kascommissie

         - Verlening decharge  aan het bestuur voor het gevoerde beleid           

         -  Benoeming kascontrolecommissie voor het jaar 2023 

         -  Vaststelling conceptbegroting 2023

         - Vaststelling contributie 2024

 6.      Huldiging “ ’t Zonnetje” van het jaar 2023 

7.      Huldiging jubilarissen over het huidige jaar 2023 

8.      Verkiezingen

Voor de functies voorzitter, secretaris, penningmeester, webmaster en algemeen bestuurslid kunnen zich kandidaten beschikbaar stellen. We zijn dringend op zoek naar aanvulling voor ons bestuur. Voor het voortbestaan van onze vereniging is dit meer dan gewenst. Kandidaten hiervoor kunnen zich uiterlijk 3 dagen voor de vergadering melden bij de interim voorzitter.

Tot op heden hebben zich beschikbaar gesteld: 

-       Mevr. Marianne Soors voor de functie van secretaris en 

-       Mevr. Marianne de Blieck voor de functie van penningmeester en 

-       Mevr. Leny Wesenhagen voor de functie van voorzitter 

           9.    Rondvraag en sluiting

** Het jaarverslag en de financiële stukken worden nagezonden.

EXCURSIE NAAR DE BEELDENKAS 

Donderdag 23 maart 2023: we gaan een bezoek brengen aan de Beeldenkas in Schipluiden. De kunstenaar Willem Berkhout maakt al 17 jaar betonnen fantasiefiguren die hij belegt met mozaïek. 

Achter de beelden hangen kleurrijke schilderijen van de Leidse schilder Jacob Kanbier. De bonte verzameling is het bekijken waard.

Hierna gaan we lunchen bij bakker-theeschenkerij Theo Hoek, eveneens in Schipluiden.

Wij nodigen u uit om met ons mee te gaan. We verzamelen om 10.00 uur bij het benzinestation van Tinq. Graag tijdig opgeven en laat ons even weten of je chauffeur wil zijn of vervoer nodig hebt.

Opgeven kan bij: Paula Scholtes, e-mail PaulaScholtes@gmail.com

Ria Zuidgeest, e-mail riazvoeten@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,

Het excursieteam
Ria Zuidgeest/Paula Scholtes

  

 

Kunstgeschiedenis voorjaar 2023

Komend voorjaar zijn deze data gepland voor de bijeenkomsten Kunstgeschiedenis:

12, 19 en 26 januari; 9, 16, 23 februari; 2, 9, 16 en 30 maart.

Museumbezoek waarschijnlijk op 13 april.

Wendy heeft alvast nagedacht over de onderwerpen en komt tot dit lijstje.

Daar staat in ieder geval Vermeer op vanwege de grote Vermeer tentoonstelling in het Rijks (als je nog geen kaartje hebt dan nu kopen!!!!). 

Verder probeert zij bij de keuze aandacht te besteden aan een verdeling van de verschillende media:

-       Schilderkunst: Suze Robertson en Hugo van der Goes

-       Architectuur: Art Nouveau in Helsinki

-       Beeldhouwkunst: Camille Claudel 

-       Kunstnijverheid: Anni & Josef Albers en Charlotte Perriand (alhoewel je alle drie ook onder een ander kopje zou kunnen scharen). 

Daarnaast gaan we virtueel op museumbezoek in Wenen en neemt zij ons mee de geschiedenis in aan de hand van het leven van Amalia van Solms. Tot slot nog een thematische les over Pasen in de kunst.

Een mooi programma naar mijn mening!

Mocht u beslissen de Kunstlessen niet meer te volgen, wilt u mij dat s.v.p. melden vóór 15 december. Dit in verband met het vaststellen van de contributie komend voorjaar. Zeer waarschijnlijk wordt deze iets hoger, hoofdzakelijk door verhoging van de zaalhuur door o.a. de energiekosten.

Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met: Hannie Satijn

E-mail:  tel. 010-5913227 mobiel: 06-22427963

Vriendelijke groet,

Hannie Satijn

Terugblik kerststuk maken op 17 december 2022.

Zoals vóór corona had Joke de Vette zich in november/december weer ingespannen voor het maken van een kerststuk met leden van onze vereniging. Dat gebeurde  bij de Kunst & Cultuur Academie, die voorlopig gevestigd is in een deel van het stadhuis. De les werd gegeven door Janneke van Leeuwen die een voorbeeld had gemaakt en alle benodigdheden aan ons uitdeelde. We waren met 15 vrouwen, een gezellige groep.

Gelukkig werden we door Janneke goed bijgestaan want niet iedereen is even handig, maar het resultaat mocht er zijn. Aan het eind van de middag gingen we allemaal met een prachtig kerststuk naar huis waar het weken op de tafel heeft gestaan.

Elly Sieders

      

 

 

Voor zowel groepen als individuele reizigers biedt Nooteboom Tours een groot aantal dagreizen aan. Per comfortabele touringcar, bestuurd door een gezellige chauffeur, reist u naar prachtige bestemmingen in Nederland. Bekijk ons aanbod op de website of vraag de gratis folder aan. 

www.nooteboomtours.nl

010-4341220

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met de organisator van deze activiteit. Of bij een nieuwe activiteit met het bestuur.

 

Clubs + cursussen                Inlichtingen                                                      Wanneer

 

 

Dinnerclub                           Mevr. M.T. van Asperen       5916780            1e vrijdag van de maand

                                             Mevr. A. van Leeuwen          5917610

 

Excursies                              Mevr. P. Scholtes                   06 38917671     enkele malen per jaar

                                             Mevr. R. Zuidgeest                06 33836948

 

Fietsen                                 Vacant                                                           dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                              vacant (bestuur)                                          1e dinsdagmorgen van de

                                                                                                                      maand

Kunstgeschiedenis                Mevr. H. Satijn                      5913227            donderdagmorgen

 

Lezingen                              Mevr. I. Dallinga                    06 11295723     2e dinsdag van de maand

 

Literatuur                             vacant                                                             3e dinsdag van de maand

                                             Mevr. H. Kraus                      5920217            1x per maand, vrijdagmiddag

 

Museumbezoek                    Mevr. I. Dallinga                    0611295723      periodiek op donderdag

 

Reizen                                  Vacant                                                              

 

Theaterbezoek                      Vacant

 

Wandelclub                          Vacant                                                              3e woensdag van de maand

 

 

Clubs Bereikbaarheid Centraal Bureau vanaf 1 april 2020 

Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag  tussen 9.30 en 14.00 uur op telefoonnummer 033—4228225,  u treft dan een van de bestuursleden. Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit  de mailbox  centraalbureau@nvvh.nl 

Per 1 april heeft het Centraal Bureau een nieuw postadres: 

Postbus 11  3410 CA  LOPIK  

secretaris (waarnemend)

Dieny Scheffer-Versluis

E-mail: centraalbureau@nvvh.nl

tel.06 51982065  Bereikbaar : maandag, dinsdag, woensdag van 9.00-12.00 u

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

 

 
 
 
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023