Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Agenda december 2020/ januari 2021

Doorgaan van activiteiten is afhankelijk van opheffen beperkende maatregelen coronacrisis.

 

Donderdag

03 december 

 

10 december

17 december

14 januari 2021

21 januari

28 januari

10:15 uur

 

10.15 uur

10.15 uur

10.15 uur

10.15 uur

10.15 uur

Kunstgeschiedenis door Wendy Fossen, Willem & Mary en Delftsblauw, inhaalochtend 

St. Nicolaas in de kunst, groep A en B

St. Nicolaas in de kunst, groep C en D

Voor deze ochtend en de twee volgende krijgt u nog een opgave over het te bespreken onderwerp.

Dinsdag

15 december

 

12 januari 2021

13.30 uur

 

13.30 uur

Kerstviering: lezing in relatie tot de kerst door Wendy Fossen. 

Lezing: Wat te doen om goed voorbereid te zijn bij een sterfgeval door Andries Frederik

Voor deze twee lezingen dient u zich aan te melden bij Conny v.d. Put. Zie pagina 5.

 

Woensdag

16 december

20 januari 2021

13.00 uur

13.00 uur

Wandelen: start Koningshof

Van de redactie

Wij verzoeken iedereen, die kopij heeft voor het maandblad van februari, dit graag vóór 24 november 2020 per mail te zenden aan Elly Sieders:  of af te geven aan één van de bestuursledenDe redactie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen en eventuele kopij in te korten als plaatsruimte dit noodzakelijk maakt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

E-mail adres van de redactie

Mw. E.M. Sieders       

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2021