Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Maandbericht december 2023/ januari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk Maassluis-Maasland

Van de bestuurstafel

Het laatste maandbericht van dit jaar alweer.  Een jaar met heel wat leuke activiteiten die door eigenlijk een kleine groep actieve leden voor ons zijn georganiseerd. Daar verdienen ze zeker een schouderklopje voor en we kijken  dan ook uit naar  de lezing  op 12 december die in de kerstsfeer gebracht zal worden. Hierover is  verderop meer te lezen.  Misschien komt Sinterklaas ook nog bij u langs. We zagen een mooie foto in de Maassluise courant van ons oudste lid mevrouw Roelie Verbarg met de burgemeester van Maassluis, Gregor Rensen, voor haar 103e verjaardag. Natuurlijk zorgde de Commissie Lief & Leed  voor een felicitatiekaartje namens ons allen. 

Het is nog steeds onrustig in de wereld.  De oorlog in Oekraïne waar nog geen eind van  in zicht is. De oorlog Israël-Gaza met elke dag vreselijke berichten van burgerslachtoffers. In Nederland komen vluchtelingen uit Syrië, Jemen, Afghanistan. Het zijn daar meestal Islamitische extremisten groepen als IS, Hezbollah en Taliban,  die medeburgers hun wil opleggen. De Bibliotheek geeft dit jaar hun gratis boek weg van Annejet van der Zijl: Sonny Boy. Een hartverscheurend verhaal van 2 ongewone geliefden. Zaterdag 18 november, was daar  een verfilming op de tv van te zien.  Een jonge Surinaamse student trekt in 1928 in Den Haag als kostganger in bij een gescheiden vrouw met vier kinderen en worden verliefd. Ondanks armoede, discriminatie slaagt het stel er in een gelukkig bestaan op te bouwen. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en besluiten ze joden in huis te nemen – met alle consequenties van dien. Het loopt dan ook niet goed af. Vervolging, vernietigingskampen. De holocaust was  het laatste deel. Juist in deze tijd komt dat extra binnen, denkend aan de slachtoffers van de aanval op 7 oktober in Israël. In feite is het uitroeien van de Joden nog steeds actueel in het Midden Oosten. Bij mij blijft het beeld van 7 oktober van een jonge Israëlische vrouw die door een Hamas-strijder in een auto werd geduwd, mishandeld, bloedvlekken op haar joggingbroek door mijn hoofd gaan. Waar ze nu is, is onbekend, leeft ze nog? Hamas die zijn eigen volk mishandelt.  Ik las een mooie column van Kitty Herweijer in het AD: “Iedereen met een hart voor vrede, gunt de twee volken betere leiders”.

Het bestuur wenst u prettige kerstdagen met “Vrede op Aarde” een  mooie maand december  en een goed begin in het nieuwe jaar 2024.

Leny Wesenhagen

Contributie 2024.

In de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2023 is besloten de contributie voor 2024 gelijk te houden aan dit jaar, te weten € 40, =  Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag over te maken voor 31 december 2023. Opzegging, waar wij niet van uitgaan, moet vóór 1 december doorgegeven worden aan mevrouw Gerlofke Westdijk, e-mailadres: 

JACOBAFONDS Maassluis

Zoals bekend is de Stichting Jacobafonds eind 2022 gestopt en hebben wij mogen delen in het kapitaal van de Stichting. In de ledenvergadering is ingestemd met het vormen van een “Jacobafonds Maassluis”. Onder dezelfde voorwaarden is Marja Roeland de contactpersoon als voorheen. De kosten van het lidmaatschap van onze vereniging moet geen belemmering zijn om lid te worden.  De lezingen zijn gratis, maar er is ook de mogelijkheid om mee te doen aan een activiteit. Alleen Marja is bekend met de privacy van betreffende persoon. Wij zijn blij dat Marja dit  blijft doen.

Leny Wesenhagen

PS. Heeft u een verhaal of gedichtje wat u met ons wilt delen stuur dit dan naar de redactie van het maandbericht.

 Lunchen op donderdag 7 december 2023

Om Sint niet in de wielen te rijden gaan we op donderdag 7 december om 12.00 uur lunchen bij Jofel in de Koningshoek. De bezoekers van de Kunstgeschiedenis kunnen van de Koningshof direct oversteken naar Koningshoek. Jofel wil graag weten op hoeveel bezoekers men mag rekenen. U kunt zich tot en met 01 december bij mij aanmelden.

Vriendelijke groet,

Marianne Soors, secretaris Vrouwennetwerk 

                                           e-mail: 

                                           tel: 06-54797022

Kerstviering op 12 december- aanmelden! Muzikale kerstbingo op 12 december

Voor de speciale kerstlezing is het voor de voorbereiding van de traktaties nodig dat u zich aanmeldt. De koffie of thee met een lekkernij  is inbegrepen. Na de lezing zijn we nog een klein uurtje gezellig met elkaar onder het genot van een drankje en hapje. De eigen bijdrage is € 7,50. 

Aanmelden kan bij de secretaris Marianne Soors en betalen kan op de rekening van het Koninklijk Vrouwennetwerk-Maassluis NL40 INGB 0000304365 en ook op 7 december na afloop van cursus Kunst-geschiedenis, Bij Conny of bij mij.  7 december is ook de laatste dag dat u zich aan kunt melden.  Heeft u geen vervoer, laat het ons weten, want we willen graag dat u erbij bent, dan gaan we dat oplossen.

De lezing op 12 december zal bestaan uit een muzikale kerstbingo onder leiding van presentator Kees Bos. De bedoeling is dat we een formulier krijgen met titels van kerstliedjes van vroeger. Hoort u die titel dan mag u die doorstrepen op uw formulier. Meezingen mag ook! Wij hopen dat het een gezellige middag wordt, veel plezier op 12 december.

Mieke Voorsluijs

Misschien kunt u om de sfeer te versterken, uzelf versieren met een kersttakje of broche of een leuke shawl.

Patiëntenkamer van de toekomst - Ouderen

Ik was uitgenodigd door Franciscus Gasthuis & Vlietland om mee te denken over : Wat is er nodig om het verblijf van de ouder wordende patiënten zo comfortabel (en veilig) mogelijk te maken. Hoe kunnen we tijdens de opname bewegen stimuleren en daarmee voorkomen dat de patiënt onnodig fysiek achteruit gaat. Zeer actueel en goed dat Franciscus  het 

Ouderenforum daarbij betrekt en laat adviseren.  Met een inleiding  en bezoek aan een proefkamer konden wij alles uitproberen. Een bed met diverse functies en handig te bedienen. Rechtop zitten heeft gezondheidsvoordelen ten opzichte van liggen en in het teken van “meer bewegen” een eerste stap. Als de rugleuning helemaal rechtop staat vormt het bedhek tevens een goede steun om op te staan. Verlichting die op de grond schijnt voor goed zicht bij nachtelijke toiletgang. Een nachtkastje met geïntegreerde stroomvoorziening. Nu zitten stopcontacten vaak op de verkeerde plek ergens in de kamer. De bedoeling is verschillende stopcontacten en usb-poorten met tablethouder zodat die gemakkelijk is te bedienen en kantelbaar is en het tafelblad vanuit het bed met een hand uit te klappen en vanuit bed de hoogte te verstellen. Dat bleek  niet zo gemakkelijk en met minder kracht niet zelfstandig te doen vanuit de positie bed.   Een punt om daar nog eens kritisch naar te kijken. Daarnaast was er een tablet en domotica. Een breed begrip om met ondersteunende vernieuwing patiënten te helpen en  ook daarmee mensen in staat stellen langer thuis te laten wonen. Nu is het alleen nog tv. De functies die via het tablet ingesteld kunnen worden zijn er velen. Eten en drinken bestellen, verlichting/verwarming bedienen. Naar tv kijken, Netflix, spelletjes etc. en niet vergeten oproepen voor hulp. Dit geeft de patiënt meer eigen regie maar kan ook tijd opleveren voor het personeel. Aangekaart dat niet iedere “oudere” daartoe in staat is.

Er stond een  goede stoel, gemakkelijk om in te zitten en goed om uit op te staan.  Daarnaast een  “Rooming-in-bankje. Dit biedt overdag voor zowel de patiënt als de mantelzorgen een goede zitvoorziening en een extra bed voor de nacht. 

Elke kamer wordt idealiter voorzien van een camera, intercom, en verschillende bewegingsmelders. Op indicatie kunnen deze aan- of uitgezet worden. Bij valrisico of in isolatie kan het verplegend personeel de patiënt toch in de gaten houden en met de patiënt communiceren zonder de kamer in te gaan.

Aan het eind van het programma werd aangegeven, dat zorg mensenwerk blijft, en dat het zonder handjes aan en bij het bed niet kan.  Maar met deze manier van zorg verlenen zijn er wel met minder mensen meer mogelijkheden en dat is naar de toekomst toe dringend gewenst. Mooi dat ons dichtstbijzijnde ziekenhuis, Franciscus Vlietland, zo bezig is en ons laat meedenken.

Leny Wesenhagen

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK MAASSLUIS-MAASLAND 1959-2024 

Bestaat 65 jaar in November 2024

Werkgroep feestcommissie gevraagd!

Het is  volgend jaar tijd voor een feestje want dan bestaat onze afdeling 65 jaar, we zijn nog niet van plan om met pensioen te gaan en willen dat graag met elkaar gaan vieren. Het bestuur zou graag de organisatie daarvan in handen willen geven van  een werkgroepje net als 5 jaar geleden,  die met plannen komt om er een leuk feest van te maken. Meer weten? Voor vragen bij het bestuur. Aanmelden voor de werkgroep, leuk om te doen en daar rekenen we eveneens op!!

Aanmelden bij onze secretaris: Marianne Soors, secretaris Vrouwennetwerk                                           

                                                  e-mail: 

                                                   tel: 06-54797022

Ziekenbezoek

Bent u ziek of weet u dat een van onze leden ziek is, laat het ons weten!

Riet van Santen 010 5938770 Conny van de Put 010-5900930.  

 Bezoek aan Museum Maassluis op 21 december 2023

In Museum Maassluis is nog tot het eind van dit jaar de tentoonstelling "Zullen we ons verwonderen".Deze expositie toont moderne en conceptionele kunst van Elly van Baalen. Dit kan worden omschreven met 3 kernwoorden: 

waarnemen, ervaren en verwonderen. Het bevat verschillende interactieve installaties, die spelen met materialen. Elly van Baalen zal ons zelf meenemen door de tentoonstelling. Elly van Baalen is o.a. bekend van haar project "Oneline Faces" in Coronatijd.

Programma: inloop van 9.30 - 10.00 uur. Daarna uitleg door Elly van Baalen tot ong. 11 uur.

Kosten: 2 euro entree voor het museum, te voldoen bij de balie van het museum. Of hier uw museumkaart laten registreren of het bewijs tonen dat u lid bent van de Historische Vereniging of Vriend bent van het museum voor gratis toegang.

Verder 2 euro voor het volgen van de uitleg door Elly van Baalen, te voldoen bij mij. Kosten van koffie of thee kunt u zelf voldoen door ter plekke iets in de bus te doen.

Ik zie u graag op donderdagmorgen 21 december a.s. in het museum.

Ina Dallinga.   

Koffieochtend in Koningshof op 9 januari

Het bestuur van het NVVH-Vrouwennetwerk Maassluis-Maasland hoopt velen van u weer te mogen ontmoeten op de koffieochtend op dinsdagmorgen 9 januari 2024 om half elf  in het atrium van theater Koningshof. U bent allen heel hartelijk welkom.

Vriendelijke groet,

Marianne Soors, secretaris NVVH

De volgende koffieochtend is op dinsdagmorgen 5 maart 2024.

 

 

Lezing 9 januari 2024 - De Luxe van Genoeg - door Martin van der Gaag in theater Koningshof, aanvang 13.30 uur.

      ________________________________________________________________________________Steeds meer mensen ervaren een gebrek aan ruimte in hun volle huis, hoofd en agenda. Een onbevredigend gevoel rond een belangrijke, maar weinig urgente vraag wat er voor hen nou écht toe doet. Eén manier om tot meer ruimte, tijd en voldoening te komen is meer regie nemen, bewuster leven en leren schrappen. Maar hoe pak je dat aan? Martin van de Gaag heeft hier een boek over geschreven en komt daar over vertellen.

Conny v.d. Put

Kunstgeschiedenis voorjaar 2024,

Komend voorjaar zijn deze data gepland voor de bijeenkomsten Kunstgeschiedenis op:

11, 18 & 25 januari

1, 8, 22 & 29 februari

7, 21 & 28 maart 

Museumbezoek waarschijnlijk op 4 april.

Wendy heeft alvast nagedacht over de onderwerpen en komt tot dit lijstje.

·       De tentoonstellingen in het Mauritshuis en het Kunstmuseum Den Haag:

Roelant Savery, Max Beckmann en de Haagse School.

·       Een verdieping van de Haagse School met de tentoonstelling in Panorama Mesdag, tentoonstelling vanaf 16 december 2023 t/m 20 mei 2024.

·       Wellicht ook de Poppenhuizen van jonkvrouw Lita de Ranitz, in het Haags Historisch Museum, tentoonstelling vanaf 18 november 2023 t/m 1 september 2024.

·       Daarnaast sowieso Anna Boch, een vrouwelijke pointilliste.

·       En mogelijk om te beginnen in de eerste week: de wereldberoemde Chinese kunstenaar en mensenrechten activist Ai Weiwei. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam vanaf 30 september 2023 t/m 3 maart 2024

Nadere details volgen!

Ziet er mooi uit naar mijn mening!

Mocht u beslissen de Kunstlessen niet meer te volgen, wilt u mij dat s.v.p. melden vóór 15 december. Dit in verband met het vaststellen van de contributie komend voorjaar. Zeer waarschijnlijk blijft deze gelijk aan het bedrag van het afgelopen seizoen.

Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met:

Hannie Satijn

E-mail:   tel. 010-5913227 mobiel: 06-22427963

Vriendelijke groet, Hannie 

Verslag van de lezing over het Tapijt van Bayeux op 14 november 2023 door Frans Loos.

Dhr. Loos heeft gewerkt in het voortgezet onderwijs als leraar geschiedenis en verder als reisleider en vertelde geanimeerd over deze tapisserie van 70 meter bij 50 cm. Het is eigenlijk een stripverhaal uit de Middeleeuwen met 58 scenes. Het is met 8 kleuren wol geborduurd op een linnen doek. Er komen 620 personen in voor, 41 schepen, 37 gebouwen en 202 paarden. Wie het geborduurd heeft is onzeker. Het verhaal begint in 1064. Dan vraagt koning Edward van Engeland, die zijn einde kinderloos ziet naderen, aan zijn zwager Harold om hertog Willem van Normandië te vertellen dat die hem kan opvolgen als koning. Op weg naar Normandië  wordt Harold echter gevangen genomen door Graaf Guy de Ponthieu. Als Willem dat verneemt, stuurt hij manschappen om Harold te bevrijden. Harold zweert trouw aan Willem en gaat terug naar Engeland. Edward is overleden en Harold zegt nu de koning te zijn. Hier verschijnt komeet Hayley: die brengt altijd armoede en ellende. Hertog Willem komt erachter dat Harold hem heeft bedrogen en komt in actie. Hij laat een vloot bouwen die in Pevensey aankomt, waarna de ruiters zich begeven naar Hastings, Hier legt hij een versterkte legerplaats aan, die wordt aangevallen door Harald. Er wordt heldhaftig gestreden en het leger van Harold wordt in de pan gehakt. Harold sterft door een pijl in zijn oog. Op 14 oktober wordt Willem, hertog van Normandië, oftewel Willem de Veroveraar, Koning van Engeland.

Kijk eens op internet: animatie Bayeux Augsburg, en het hele verhaal komt in bewegend beeld voorbij.

Ina Dallinga, coördinator lezingen.

Terugblik op de excursie naar de Porceleyne Fles en het Agnetapark.

Er viel gelukkig geen regen toen wij ons verzamelden bij Koningshoek. We reden met elkaar naar Delft en parkeerden naast het museum. Daar werden we in de tuinkamer ontvangen met een kopje koffie.De gids stond daarna klaar om ons door het mooie museum rond te leiden.De Porceleyne Fles, opgericht in 1653, is de laatste overgebleven aardewerk fabriek, die al sinds de 17e eeuw

met de hand het blauw-witte aardewerk produceert volgens eeuwenoude technieken.

Wij kregen uitleg hoe het productieproces verloopt en hoe de plateelschilder de vazen en borden beschildert.

Het museum is in het bezit van de gehele Delftsblauwe collectie van Willem III en het servies van Koning Willem-Alexander is hier te zien.  

Er was ook een tijdelijke tentoonstelling van het keramische werk van Pablo Picasso.

Na de uitgebreide lunch stapten wij weer in de auto en reden naar het Agnetapark.

Hier stond onze gids Jan van der Mast te wachten om ons een rondleiding door het park te geven.

Hij vertelde over het bevlogen echtpaar van Marken, die dit park en huizen liet bouwen voor de fabrieksarbeiders van hun Gist en Spiritusfabriek.

Na deze interessante rondleiding dronken we nog wat in het plaatselijke café en keerden daarna huiswaarts.

Het was een gezellige dag.
Namens het excursieteam,

Ria Zuidgeest en

Paula Scholtes

Aan de voorzitter en haar leden

Lang geleden, zo’n 111 jaar kwam een aantal vrouwen bij elkaar

De Vereniging van Huisvrouwen was een feit en die bestaat nog steeds, na al die tijd

Eerst waren het vrouwen van een betere stand de Vereniging verspreidde zich door het land

Ook Maassluis, nog bijna aan zee deed vanaf 1959 mee

Maar de vrouwen veranderden met de tijd en raakten hun bedeesdheid kwijt

Niet langer in mantelpak met hoed maar een lange broek was ook al goed

De vereniging moest met de tijd mee wat ze uiteindelijk ook dee

Huisvrouwen klonk niet langer fijn een Vrouwennetwerk moest het zijn

Maar helaas, steeds minder vrouwen worden lid gelukkig dat je hier nog zit

Om te lezen dit relaas van de nog oudere Sint Nicolaas

Die omdat hij zelf niet komen kon dan toch maar iets anders verzon

Daarom staat er in dit maandbericht gewoon een Sinterklaasgedicht.

 

 

Voor zowel groepen als individuele reizigers biedt Nooteboom Tours een groot aantal dagreizen aan. Per comfortabele touringcar, bestuurd door een gezellige chauffeur, reist u naar prachtige bestemmingen in Nederland. Bekijk ons aanbod op de website of vraag de gratis folder aan. 

www.nooteboomtours.nl

010-4341220

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met de organisator van deze activiteit. Of bij een nieuwe activiteit met het bestuur.

 

Clubs + cursussen                Inlichtingen                                                      Wanneer

 

 

Dinnerclub                           Mevr. M.T. van Asperen       5916780            1e vrijdag van de maand

                                             Mevr. A. van Leeuwen          5917610

 

Excursies                              Mevr. P. Scholtes                   06 38917671     enkele malen per jaar

                                             Mevr. R. Zuidgeest                06 33836948

 

Fietsen                                 Vacant                                                           dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                              vacant (bestuur)                                          1e dinsdagmorgen van de

                                                                                                                      maand

Kunstgeschiedenis                Mevr. H. Satijn                      5913227            donderdagmorgen

 

Lezingen                              Mevr. I. Dallinga                    06 11295723     2e dinsdag van de maand

 

Literatuur                             vacant                                                             3e dinsdag van de maand

                                             Mevr. H. Kraus                      5920217            1x per maand, vrijdagmiddag

 

Museumbezoek                    Mevr. I. Dallinga                    0611295723      periodiek op donderdag

 

Reizen                                  Vacant                                                              

 

Theaterbezoek                      Vacant

 

Wandelclub                          Vacant                                                              3e woensdag van de maand

 

 

Clubs Bereikbaarheid Centraal Bureau vanaf 1 april 2020 

Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag  tussen 9.30 en 14.00 uur op telefoonnummer 033—4228225,  u treft dan een van de bestuursleden. Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit  de mailbox  centraalbureau@nvvh.nl 

Per 1 april heeft het Centraal Bureau een nieuw postadres: 

Postbus 11  3410 CA  LOPIK  

secretaris (waarnemend)

Dieny Scheffer-Versluis

E-mail: centraalbureau@nvvh.nl

tel.06 51982065  Bereikbaar : maandag, dinsdag, woensdag van 9.00-12.00 u

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

 

 
 
 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023