Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Maandbericht december 2020/ januari 2021

Van het bestuur

Lieve dames,

Dit is alweer het laatste maandbericht van dit jaar. Het volgende zal eind januari komen en hopelijk kunnen we dan alweer wat meer activiteiten hebben. Maar we zullen, ben ik bang, nog steeds met beperkende maatregelen moeten leven. Het is alweer een jaar geleden dat deze “ellende” begon. In december 2019 was er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Eerst dacht de wereld dat het wel tot China beperkt zou blijven. Maar we leven in een global-wereld en een virus houdt zich niet aan landsgrenzen. En opeens was het eind februari 2019 ook in Nederland. En oh pech het was ook nog eens carnavals- en wintersportvakantie. Wat daarna gebeurde staat op ieders netvlies.

Laten we hopen dat we snel en veilig gevaccineerd kunnen worden. En zo weer iets naar ons normale leven terug kunnen. Wel hopelijk in een wereld waar wat meer aandacht is voor wat echt belangrijk is: de gezondheid van de aarde en daarmee ook van mens en natuur.

Fijn dat u lid bent van onze vrouwenvereniging, want alleen samen met u blijven wij bestaansrecht houden en toch nog aandacht blijven besteden aan “de vrouw”. Want wist u dat het 25 november “de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen” was? Ik niet. Leny Wesenhagen attendeerde ons hierop. De campagne loopt nog door tot 10 december. Verderop in het maandbericht treft u hierover een artikel aan.

En dan komt de feestmaand eraan. Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Het zal dit jaar anders zijn. Niet met veel familie bij elkaar. Maar over meerdere dagen met z’n vieren is ook heel gezellig. En als dat ook niet mogelijk is probeer het dan toch gezellig en behaaglijk te maken. Schroom niet om aan te geven dat u het gezellig vindt om eens iemand op bezoek te krijgen, of een telefoontje te krijgen. Velen van ons vinden dit fijn om te doen. We hebben er zelfs een Lief- en Leedcommissie voor die dit kan regelen.

Maar ja, wat ook aan het einde van het jaar aan de orde is: het betalen van de contributie. Een vriendelijk verzoek van onze penningmeester om dit voor het einde van het jaar in orde te maken.

Het bestuur wenst u een fijne, maar vooral gezonde december-feestdagen toe en hoopt u allen in een nieuw jaar weer te ontmoeten.  Met goede moed naar 2021!

Namens het bestuur,                                       

Anne-Marjan Beukema

VAN DE PENNINGMEESTER

U wordt vriendelijk verzocht uw contributie te voldoen vóór januari 2021.

De contributie voor 2021 bedraagt € 40,00. Gaarne storten op rekeningnummer met IBAN

NL40INGB0000304365

TEN NAME VAN NVVH-VROUWENNETWERK MAASSLUIS

Alvast bedankt voor uw medewerking bij een snelle betaling. U krijgt dus géén rekening

Koffie-ochtend 1e dinsdagochtend van de maand gaat voorlopig niet door vanwege coronamaatregelen

 Door de aangescherpte corona-maatregelen mag het Atrium in Koningshof niet worden gebruikt voor een koffie-ochtend. Dus kan de koffie-ochtend, onder leiding van Anjo Hollaar, op de eerste dinsdag van de maand voorlopig tot nadere berichtgeving NIET doorgaan.

Lezing dinsdag 15 december 2020 om 13.30 uur in Theater  Koningshof.

Dit keer staat de lezing in het teken van de feestdagen en wordt gegeven door Wendy Fossen. Voor velen van u geen onbekende, zij heeft dit seizoen de kunstgeschiedenis overgenomen van Benno Hillebrand.

Wendy kan zeer boeiend vertellen en geeft in deze feestmaand een presentatie over kunst gerelateerd aan het kerstfeest. We hopen hiermee wat warmte te geven aan een decembermaand die er in deze tijden van corona anders uit zal zien.

We verwachten dat er nog steeds een gelimiteerd aantal van 30 personen is toegestaan in het theater en vragen u om aanmelding om zo te voorkomen dat wij dames naar huis moeten sturen.

Dit kan via de mail  of met een telefoontje naar 06 – 22893108.

Conny v.d. Put

Kunstgeschiedenis voorjaar 2021 

De cursus komend voorjaar wordt op donderdag gegeven in Koningshof van 10:15 uur tot 11:45 uur op: 14, 21 en 28 januari; 11 en 18 februari; 11, 18 en 25 maart; 8 en 15 april 2020Museumbezoek waarschijnlijk op 22 april.

Het zelf uitserveren van de koffie/thee blijft tijdens ‘corona’ gehandhaafd. Hopelijk willen dezelfde dames van het afgelopen seizoen zich inspannen om de helpende hand te reiken.

Na contact met Benno is er besloten dat Wendy hem het komende halfjaar blijft vervangen. Cursusgeld:

-       Bij een gelijk aantal leden bedraagt het cursusgeld € 30,00 voor degenen die vorig seizoen lid waren. De gemiste lessen van het afgelopen voorjaar zijn hiermee verrekend. Het cursusgeld bedraagt 

-       € 45,00 voor de overige leden.

-       I.v.m. de coronaperikelen verzoek ik u het cursusgeld zoveel mogelijk via de bank te betalen.

-       Graag storten op rekening NL90 INGB 0000 1339 09 t.n.v. A. Satijn.

Programma

-       Zo gauw ik het programma heb ontvangen wordt het naar u doorgestuurd samen met de telefoonlijst, te gebruiken bij onverwachte uitval van de les.

-       Heeft u een kunstgeschiedenis onderwerp waarvan u meer wilt weten: suggesties zijn welkom.

In verband met het definitief vaststellen van het cursusgeld verzoek ik u, wanneer u Kunstgeschiedenis niet meer wilt bezoeken, dat vóór 5 december te melden. U krijgt in dat geval restitutie van het cursusgeld najaar 2020.

Vriendelijke groet en tot donderdag 14 januari

Hannie Satijn

E-mail: 

tel. 010-5913227 mobiel: 06-22427963

Roelie Verbarg 100 jaar; Dank voor alle felicitatiekaarten

Samen met Riet van Santen ben ik 2x naar het revalidatiecentrum in Capelle a.d. IJssel geweest. Riet nog wel vaker. Namens onze afdeling van het Vrouwennetwerk heb ik Roelie een cadeau aangeboden: een leuk puzzeltijdschrift en een zak gemengde noten.

Inmiddels is Roelie sinds afgelopen dinsdag weer thuis in haar eigen woninkje in de Vloot. Haar zeer goede vriendin Gerda, die haar bijna dagelijks bezocht heeft, is nu dag en nacht bij haar. Roelie maakt het naar omstandigheden goed en loopt al weer achter de rollator.

Roelie heeft ruim over de 100 felicitatiekaarten gekregen, wel 135 naar ik meen. Dit waren kaarten van dames van ons Vrouwennetwerk, maar ook van de Vloot en van haar clubjes. Zij is daar heel blij mee. En zij wil u allen hartelijk danken.

Anne-Marjan Beukema

ORANGE THE WORLD

Op 25 november was het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Meisjes en Vrouwen. Op veel plaatsen in het land wordt hier aandacht aan besteed in de periode van 25 november tot en met 10 december. Dan wordt er een gebouw, of ander bouwwerk, in oranje licht gezet. Daarmee betuigen plaatselijke en/of nationale overheden hun steun aan deze campagne. Oranje is de kleur van de dageraad die belofte en hoop inhoudt. Hoop dat uiteindelijk geweld tegen vrouwen stopt. Maar hoop is niet genoeg: aandacht, actie, inzet en moed is nodig om het geweld te laten stoppen. Juist nu in dit jaar is de aandacht voor geweld tegen vrouwen heel belangrijk. Het is gebleken dat in deze coronatijd  het geweld tegen meisjes en vrouwen sterker aanwezig is en alleen maar is toegenomen. Eén op de drie meisjes of vrouwen in Nederland heeft als slachtoffer te maken gehad met geweld. En allemaal werden we als toeschouwer, hulpverlener, buurvrouw, of collega geconfronteerd met geweld tegen vrouwen. Het komt voor in elke buurt, in alle sociale lagen, binnen iedere leeftijdsgroep en binnen iedere geloofsgemeenschap.

Het thema van dit jaar is: Melden moet altijd mogelijk zijn

In Nederland is hiervoor een speciaal telefoonnummer: 0800 20 00.

Website: www.orangetheworld.nl

De campagne wordt in Nederland o.a. begeleid door UN Women Nederland.

UN Women

UN Woman is onderdeel van de Verenigde Naties. Het is de organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. UN Woman voert in meer dan 90 landen doelgerichte projecten uit. In New York oefent UN Women diplomatieke druk uit op regeringen om discriminerende wetten en beleid te veranderen.

UN Women zet zich met name in voor:

Bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen

Economische onafhankelijkheid

Vrouwelijk leiderschap

Humanitaire noodhulp

Anne-Marjan Beukema

Terugblik Lezing van 24 november 2020

"ZIJ in de geschiedenis" door Alies Pegtel: historica en OPZIJ -redacteur. 

Volgens mevrouw Pegtel is er sinds de prehistorie weinig over vrouwen overgeleverd, door de mannelijke historici , archeologen en schrijvers. Volgens hun eigen, mannelijke visie behoorden graven met een zwaard en een schaakspel tot een mannelijke krijger. Na DNA- onderzoek bleek het graf van een vrouw te zijn.

Keizer Augustus was in 59 v. Chr. de eerste die in het openbaar met zijn vrouw Livia optrad. In de klassieke oudheidontstond al een vrouwelijk ideaalbeeld: moeder, zorgzaam, kuis, volgzaam, inhuizig, wolwevend, en verantwoordelijk voor de huwelijkse harmonie. Dit heeft heel veel eeuwen, ook nu nog, in veel culturen volgehouden.

In het Christendom was de vrouw, sinds Eva en de appel, de gevaarlijke verleidster. Vrouwen werden en worden verkracht, om de man (vijand) te vernederen. 

Bij ons kregen de vrouwen kiesrecht in 1919, dankzij de feministen (en liberale mannen) van de eerste golf. Zo kon de wet op het huwelijksrecht (bij trouwen ging alle bezit naar de man) veranderd worden. Er waren nu vrouwen actief in de kunst, geneeskunde, wetenschap maar men hoorde er weinig over. Er heerste de Hollandse Moederschapsideologie: zonder man of kinderen kon een vrouw, gezin, niet gelukkig zijn. Aletta Jacobs en Klompé bewezen het tegendeel.

In de Jaren 70, met de komst van de pil en de huishoudapparaten kwam de tweede golf feministen. Vrouwen hebben een goede opleiding, er zijn peuterscholen, toch verkiezen ze deeltijd werk en accepteren een lager loon dan de mannen.

We’ve come a long way baby…. Maar er valt nog heel wat  te  verbeteren en dat was te horen aan de vele reacties en opmerkingen van onze dames na afloop van de lezing. 

Mimi Niemegeers

                                           Gezocht! Wandelen Help!

Na heel veel jaren stopt Annie Fortuin met de wandelclub. Wie geeft zich op om aanspreekpunt te zijn van de wandelclub. We wandelen elke derde woensdag van de maand en vertrekken om 13.00 u van Koningshof. Onder elkaar wordt afgestemd waar de wandeling naartoe gaat. Dit kan allemaal aangepast worden aan nieuwe ideeën.

Gezocht! Bloemschikken met Kerstmis: Joke de Vette heeft laten weten dat het bloemschikken dit jaar niet kan doorgaan bij Jolanda Ammerlaan. Zij laat weten dat zij haar locatie niet kan aanpassen aan de coronaregels. Als iemand weet hoe of waar bloemschikken wel kan doorgaan, laat het ons weten! 

Voor zowel groepen als individuele reizigers biedt Nooteboom Tours een groot aantal dagreizen aan. Per comfortabele touringcar, bestuurd door een gezellige chauffeur, reist u naar prachtige bestemmingen in Nederland. Bekijk ons aanbod op de website of vraag de gratis folder aan. 

www.nooteboomtours.nl

010-4341220

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met de organisator van deze activiteit. Of bij een nieuwe activiteit met het bestuur.

 

 

Clubs + cursussen              Inlichtingen                                      Wanneer

 

Bloemschikken                  Vacant                         5919520

 

Dinnerclub                       Mevr. M.T. van Asperen 5916780       1e vrijdag van de maand

                                       Mevr. A. van Leeuwen    5917610

 

Excursies                          Mevr. A. Beukema         3112055       enkele malen per jaar

 

Fietsen                             Mevr. A. Fortuin            5914445       dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                        Mevr. A. Hollaar           5920148       1e dinsdagmorgen van de

                                                                                              maand

 

Kunstgeschiedenis             Mevr. H. Satijn              5913227       donderdagmorgen

 

Lezingen                           Mevr. I. Dallinga           06 11295723 2e dinsdag van de maand

 

Literatuur                         Mevr. D. van Dijk          5915440       1e dinsdag van de maand

                                       Mevr. H. Kraus              5920217       1x per maand, vrijdagmiddag

 

Museumbezoek                 Mevr. I. Dallinga           0611295723  periodiek op donderdag

 

Reizen                              Mevr. M. Roeland          5916336       zie het Maandbericht

 

Theaterbezoek                   Vacant

 

Wandelclub                        Vacant

Bereikbaarheid Centraal Bureau vanaf 1 april 2020 

Centraal Bureau is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag  tussen 9.30 en 14.00 uur op telefoonnummer 033—4228225,  u treft dan een van de bestuursleden. Uw email wordt op die dagen gelezen en beantwoord vanuit  de mailbox  centraalbureau@nvvh.nl 

Per 1 april heeft het Centraal Bureau een nieuw postadres: 

Postbus 11  3410 CA  LOPIK  

Agnes Mastenbroek Secretaris   

 

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK Koningin Wilhelminalaan 21 3818 HN Amersfoort 

Postbus 1496 3800 BL Amersfoort 

Telefoon: (033) 4228225 NL37 INGB 000  422953 E-mail: centraalbureau@nvvh.nl Website: www.nvvh.nl 

 

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                 

 

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020