Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGEVEEN
Hoogeveen
Bestuur
Voorzitter Mw. E. de Weerd  
Secretaris Mw. S.van Dam  
1e penningmeester Mw. R.Bosman  
Ledenadministratie/ 2e penningm. Mw. J.Bakker  
Bestuurslid met een werkveld Mw. G.Bottenheft

 

REDAKTIE MAANDBERICHT
Mw. G. Bottenheft
Mw. J.v.d. Spek
Mw. R. Meppelink

De kopij voor het maandbericht dient u vóór de 15de van elke maand van uitgave, in te leveren bij:
G. Bottenheft e-mail: grietje.bottenheft@wxs.nl
Alleen bij tijdige inlevering van de kopij kunnen we garanderen dat deze ook geplaatst wordt.
Als u ons maandbericht niet op tijd ontvangt, wilt u dan contact opnemen met
Mw. R. Meppelink tel. 0528-270650.

N.B. Het maandbericht verschijnt 9 keer per jaar van september t/m mei.


LEDENADMINISTRATIE
Nieuwe leden voor het KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie van de Afdeling Hoogeveen: Catharien Galenkamp, e-mail: , tel. 0528-261180.


Wat is het Jacobafonds? 

De stichting stelt zich ten doel hulp te geven aan leden en afdelingen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 
Leden van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK kunnen een beroep doen op het fonds voor:, 
- € 100,00 waarvan het lidmaatschap van de afdeling moet worden betaald, maar daar blijft altijd iets van over. Dat kan bijv. gebruikt worden voor de koffie/thee tijdens de lezingen of een andere activiteit
- een financiële bijdrage voor een excursie, een cursus;
- als zij incidenteel financiële hulp nodig hebben
- als zij bij herstel van gezondheid de kosten van verpleging of  verblijf buitenshuis niet geheel      of gedeeltelijk zelf kunnen dragen 
- als zij door ernstige huiselijke moeilijkheden in nood verkeren.                                                                                         
 
Het Jacobafonds kan ook een bijdrage geven aan een activiteit die te maken heeft met het thema van Koninklijk NVVHVROUWENNETWERK.                                                                      Leden van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK kunnen jaarlijks via de contributie een vrijwilliger bijdrage doen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Ontstaan Jacobafonds.
Bij het tienjarig bestaan van de NVVH in 1922 schonk het hoofdbestuurslid Jacoba Franco Mendes-Calish het beginkapitaal voor een fonds om zieke, vermoeide of overspannen huisvrouwen een geldelijke ondersteuning te geven, wanneer zij voor herstel van hun gezondheid buiten hun gezin moesten worden verpleegd.Het fonds werd, naar haar, Jacobafonds genoemd.
De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor ondersteuning was dat de aanvraagster een jaar lid van de NVVH moest zijn. Dit hoeft tegenwoordig niet meer.Het fonds werd gevoed uit vrijwillige bijdragen van de leden van de NVVH, legaten en donaties. Maar de tijden veranderden en in 1982 werd het Jacobafonds een afzonderlijke stichting met een eigen bestuur. Wel werd vastgelegd, dat voorzitter en penningmeester van de NVVH tevens voorzitter en penningmeester van het Jacobafonds zouden zijn. In 2014 werd dit veranderd, de voorzitter en secretaris worden gekozen uit de leden van het bestuur. Eén lid van het Algemeen Bestuur van Kon. NVVHVROUWENNETWERK wordt lid van het bestuur van het Jacobafonds. 
Bijna elke afdeling van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK heeft een Jacobafonds adviseuse. Leden kunnen daar een beroep op doen. Alle aanvragen worden discreet behandeld. Eigen afdelingen zijn niet op de hoogte van een aanvraag.Je hoeft geen bewijs te overleggen van je financiën. 
Jacobafonds adviseuse van Hoogeveen: 
Mevr. G. Goedhart – Lunenberg  tel. 267855 


 

 
 
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020