Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGEVEEN
Hoogeveen
Bestuur
Voorzitter Mw. S.Berkhout  
Secretaris Mw. S.van Dam  
1e penningmeester Mw. R.Bosman  
Ledenadministratie/ 2e penningm. Mw. J.Bakker  
Bestuurslid met een werkveld Mw. G.Bottenheft

REDAKTIE MAANDBERICHT

Mw. G. Bottenheft
Mw. J.v.d. Spek
Mw. R. Meppelink

De kopij voor het maandbericht dient u vóór de 15de van elke maand van uitgave, in te leveren bij:
G. Bottenheft e-mail: grietje.bottenheft@wxs.nl
Alleen bij tijdige inlevering van de kopij kunnen we garanderen dat deze ook geplaatst wordt.
Als u ons maandbericht niet op tijd ontvangt, wilt u dan contact opnemen met
Mw. R. Meppelink tel. 0528-270650.

N.B. Het maandbericht verschijnt 9 keer per jaar van september t/m mei.


LEDENADMINISTRATIE
Nieuwe leden voor het KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie van de afd. Hoogeveen via het volgende mailadres: 
centraalbureau@nvvh.nl  


 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023