Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGEVEEN
Hoogeveen
Bestuur
Voorzitter Mw. S.Berkhout  
Secretaris/2e penningmeester Mw. S.van Dam  
1e penningmeester Mw. R.Bosman  
Ledenadministratie Mw. J.Bakker  
Bestuurslid met een werkveld Mw. G.Bottenheft

REDAKTIE MAANDBERICHT

Mw. G. Bottenheft
Mw. J.v.d. Spek
Mw. R. Meppelink

De kopij voor het maandbericht dient u vóór de 15de van elke maand van uitgave, in te leveren bij:
G. Bottenheft e-mail: grietje.bottenheft@wxs.nl
Alleen bij tijdige inlevering van de kopij kunnen we garanderen dat deze ook geplaatst wordt.
Als u ons maandbericht niet op tijd ontvangt, wilt u dan contact opnemen met
Mw. R. Meppelink tel. 0528-270650.

N.B. Het maandbericht verschijnt 9 keer per jaar van september t/m mei.


LEDENADMINISTRATIE
Nieuwe leden voor het KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie van de afd. Hoogeveen via het volgende mailadres: 
centraalbureau@nvvh.nl  


 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024