Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGVLIET
Hoogvliet
Verslagen.

AFDELING HOOGVLIET VAN HET KONINKLIJK NVVH VROUWENNETWERK BESTAAT SINDS 1959 EN VIERT DUS DIT JAAR HAAR 65-JARIG BESTAAN. DIT IS EEN GOED MOMENT OM DE DIVERSE ACTIVITEITEN TE BELICHTEN DIE DOOR DE HUIDIGE (BUITEN-) BESTUURSLEDEN TOT OP HEDEN ZIJN VERRICHT. EVENEENS WORDT AANDACHT BESTEED AAN DE LEDEN DIE VOORHEEN BESTUURSLID ZIJN GEWEEST.

Met veel plezier komt nog steeds gemiddeld een 24-tal leden naar onze bijeenkomsten in Senioren Vereniging Zalmplaat.en neemt een groepje leden graag deel aan de excursies, wandelingen met gids en fietstochten.

Activiteiten in de Senioren Vereniging Zalmplaat. worden geregeld en voorbereid, ingeleid en afgesloten. Cadeautjes voor de bingo ochtenden en soms voor de mensen die een inleiding verzorgen, worden aangeschaft.

Ook de excursies, wandelingen en fietstochten worden gepland. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van de deelneemsters. Hiervoor worden  afspraken gemaakt en financiën geregeld.

Om te weten wat, waar en wanneer iets plaats vindt en hoe het geweest is, hebben we  het Maandbericht dat wordt samengesteld en gedrukt. 

Contacten  met en bijeenkomsten bij het Centraal Bureau en de afdelingen van onze regio Zuid-Holland Midden worden in stand gehouden.

Bij leden hoort een ledenadministratie die bijgehouden  wordt.

Voor informatie over het NVVH Vrouwennetwerk, externe contacten en mededelingen van het Centraal Bureau en de afdelingen van onze regio Zuid-Holland Midden is een centrale administratie nodig.

Bij ziekte van een deelneemster wordt een kaartje gestuurd of een cadeautje thuis dan wel in het ziekenhuis gebracht. Bij het overlijden van een deelneemster gaan bestuursleden naar de uitvaart. 

Voor dit alles is geld nodig en wordt aan onze beperkte middelen strak de hand gehouden.

Eenmaal per jaar wordt, tijdens de ledenvergadering, verantwoording afgelegd  van de activiteiten in een jaar- en financieel verslag.

In deze werkzaamheden die voor de hand lijken te liggen,  gaan flink wat uren en energie  zitten. Tijd die de Bestuursleden en Buiten Bestuursleden graag aan onze afdeling besteden. Bovendien beseffen zij terdege: vrijwillig is niet vrijblijvend. Dus vallen zij in noodsituaties voor elkaar in.

Omdat er heel weinig nieuwe kandidaten zijn voor ( Buiten) Bestuursfuncties, gaan zij elk jaar  door, ondanks het feit dat – volgens het reglement – om de 3 jaar nieuwe Bestuursleden gekozen dienen te worden. Als zij dit niet deden, was onze afdeling al lang opgedoekt!

Een bijzonder woord van dank en waardering aan deze Bestuursleden, oud-Bestuursleden en Buiten Bestuursleden, vooral aan de dames die al meer dan 20 en zelfs meer dan 30 jaar actief zijn voor onze afdeling, is dan ook meer dan gerechtvaardigd.

Hierna vindt u het overzicht van hun werkzaamheden sinds het begin van hun lidmaatschap:

Huidig bestuur

. Voorzitter: Anneke Schultink

Lid sinds 1987

Voorzitter van 1993 tot 2022

. Vicevoorzitter: Riet de Wijn

Lid sinds 1990

Vicevoorzitter van 2014 tot heden

Redactie van het Maandbericht van januari 1991 tot 2014

Bijdrage Maandbericht van 2014 tot heden

Excursieleidster van 1992 tot 1998

Organisatie fietstochten van 2013 tot heden

Organisatie wandelingen (met gids) van 2017 tot heden

. Secretaris:  Francien Diederik

Lid sinds 1992

Secretaris van februari 2001 tot heden

.Penningmeester: Bettie Rijnders.

Lid sinds 2018.

Penningmeester van 2020 tot heden

. 2e Penningmeester: Sonja Kruijssen

Lid sinds 2015

 2e penningmeester van 2017 tot heden

 

Evenementenleidster van 2015 tot heden

. 1e Excursieleidster: An Herwijnen

Lid sinds 1983

 2e Excursieleidster van 1986 tot 1988

Excursieleidster van 1988 tot 1992

1e Excursieleidster van 2004 tot heden

Penningmeester van 1992 tot 1995

Adviseuse Jacobafonds van 1986 tot heden

. 2e Excursieleidster: Ria de Jong

Lid sinds 1986

Evenementenleidster van 1993 tot 2000

2e Excursieleidster van 2004 tot heden

Webmaster (samen met haar man) van 2008 tot 2012

. Ledenadministratie: Marianne Riegman

Lid sinds 1992

Ledenadministratie van 1996 tot heden

Informatie consumentenbelangen en milieu van 1994 tot 2014

Buiten Bestuursleden

. Redactie Maandbericht: Ans Dekkers

Linds sinds 1987

Redactie Maandbericht van 2014 tot heden

2e Secretaris van 1988 tot 1989

Secretaris van 1989 tot 1990

2e Secretaris en IVHA van 1990 tot 1993

Voorzitter van 1991 tot 1993

Redactie Maandbericht van 1990 tot 1991

Wegens verhuizing i.v.m. het werk van haar man is Ans Dekkers van 1993 tot 2005 lid geweest van het NVVH Vrouwennetwerk in Venlo en Roosendaal waar zij ook diverse bestuursfuncties gehad heeft.

. Potje Lief en Leed: Truus de Wit

Lid sinds 1984

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024