Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGVLIET
Hoogvliet
Berichten Centraal Bestuur.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf mei 2018 is de wet AVG van kracht, u heeft hier vast wel over gehoord in diverse media en via Denken&Doen.

Wat betekent het voor u als lid?

Uw adresgegevens worden gebruikt voor het toezenden van ons ledenblad Denken & Doen en het papieren maandbericht. Uw emailadres of telefoonnummer, voor zover u dat aan ons hebt gegeven, gebruiken wij in het algemeen alleen voor berichtgeving omtrent bijeenkomsten, reisdetails of andere afdelingsactiviteiten. Bijzondere persoonsgegevens worden niet bewaard.

De NVVH geeft geen persoonsgegevens aan derden. Met drukkers die beschikken over het adresbestand is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Foto’s van personen mogen alleen worden gepubliceerd als u vooraf schriftelijk uw toestemming heeft gegeven.

Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens en kunnen daarin wijzigingen laten aanbrengen.

Meer informatie over de AVG en ons privacyreglement  kunt u vinden op onze website

www.nvvh.nl onder het kopje AVG.

 

Agnes Mastenbroek

Tiny Renne

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

Aanvulling op bovenstaand stukje van het Centraal Bureau  NVVH-VROUWENNETWERK

De gegevens die jullie bij inschrijving als lid van onze vereniging hebben verstrekt, worden zorgvuldig in een afgesloten ruimte bewaard en het computerbestand met jullie gegevens is beveiligd met een wachtwoord, dat alleen aan Marianne Riegman, die de ledenadministratie verzorgt, bekend is.

De gegevens worden alleen gebruikt voor het uitreiken van het maandblad en het bezorgen van attenties van het Potje Lief en Leed.

Het is niet nodig hier nog extra schriftelijke toestemming voor te geven.

Omdat wij het maandblad zelf verspreiden en er geen gegevens aan de drukker worden gegeven is er geen verwerkersovereenkomst nodig.

Voor het plaatsen van een foto in het maandblad of op de website is een schriftelijke toestemming nodig. Hiervoor zal een in te vullen formulier door het Centraal Bureau worden verstrekt, dat binnenkort aan ons zal worden toegezonden.

Francien en Marianne

 


 

 

 


 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024