Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WESTLAND
Westland
Van het bestuur

Lieve dames,

Met 55 leden werden op onze jaarvergadering het jaarverslag 2023 en het financieel verslag 2023 goedgekeurd. Voor de kascommissie in 2024 hebben zich de dames Bertje van Rijn en Ineke Merx ter beschikking gesteld. Erna de Monyé is reserve.

Er is bekend gemaakt dat 4 van de 5 bestuursleden in 2025 aftredend zijn. Een oproep van de voorzitter om zich voor een functie op te geven bleef helaas zonder succes.

Afsluitend hebben wij Hanni Bonsing met een cadeaubon en boeket bloemen bedankt voor haar redactionele werk voor het maandblad en inzet gedurende lange jaren. Claudia Markus heeft haar taak overgenomen.

In de lezing van deze dag kregen wij door mevrouw Koorneef en de heer v.d. Valk nadere toelichting over het werk van Vitis Welzijn. Deze informatie werd door velen erg gewaardeerd zoals de reacties achteraf lieten blijken. Er werd later nog geïnformeerd naar het telefoonnummer van Vitis, t.w.: 0174-630358. I

n april wordt de zeker interessante lezing verzorgt door de heer Marc Roth over “De verbeelde werkelijkheid” in Noord-Korea. Wat is waar en wat is de werkelijkheid als we praten over Noord-Korea? En is de werkelijkheid die wij te zien krijgen überhaupt reëel. De heer Roth is er zelf enkele malen geweest en door een groot gedeelte van het land getrokken om zelf indrukken op te doen.

Helga Rullmann

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024