Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WIJCHEN
Wijchen
Jaarverslag 2022

JAARVERSLAG 2022 NVVH-VROUWENNETWERK AFDELING WIJCHEN.

Na een paar maanden waarin het verenigingsleven op een extreem laag pitje stond, konden we begin februari weer samenkomen.

* We begonnen met een uiteenzetting door een wijkagent over oplichtingspraktijken. Enkele leden hadden hiermee al praktijkervaring opgedaan, dus wees altijd alert!.

* We gingen naar de film: My girl. We konden lachen, maar menigeen pinkte ook een traantje weg. Het was niet zo erg dat het potje lief en leed eraan te pas moest komen want na afloop was er koffie bij Meneer Smit, als troost.

* Na de ledenvergadering kwam Walter van Geffen ons vermaken met een selectie uit het repertoire van Toon Hermans. Ook van hemzelf weten we nu veel, toch mooi meegenomen.

* De lezing van Ron Milder over Napels was zeer onderhoudend. Iedereen kent de uitdrukking van Goethe wel: Napels zien en dan sterven. Dat bedoelde hij niet letterlijk en gelukkig hebben we dat begrepen.

* We maakten een uitstapje naar de Keukenhof. We zagen een pracht aan bloemen, de chauffeur was erg spraakzaam , het eten had smakelijker gekund, maar al met al: een gezellig uitstapje.

* De modeshow van Relinde viel in de smaak. Een bijzondere keuze aan mannequins, maar wat   waren ze goed! Een aantal dames kon het niet laten om na afloop nog een aankoop in de winkel   te doen.

* Op de fiets gingen we deze keer naar de theetuin in Maashorst. We hadden het weer mee, het   gebak was zalig, de lunch lekker en de spellen daarna: goed voor de conditie.

* Bij de valpreventie kregen we uitleg over hoe we moeten vallen (alsof we dat van plan waren), om  te voorkomen dat we een arm , een been of een heup breken of een hersenfractuur oplopen.   Door de oefeningen in de praktijk te brengen, weten we nu hoe we moeten vallen.  Vraag blijft: weten we dat ook nog als we echt vallen?

* Het 50-jarig jubileum:  Eric Borias vertelde  over “de 100-jarige die uit het raam klom en    Verdween”.  et is me  nog een raadsel hoe hij zo snel uit dat raam kon klimmen, want voor de rest was het een lang verhaal. De high tea was uitstekend verzorgd.

* Meer voor mekaar kwam vertellen over wat zij doen en wat zij voor de bewoners van Wijchen   kunnen betekenen.

* In de vakantietijd kwam onverwacht de museum plus bus met een uitstapje naar het openlucht-   museum. Doordat er snel gereageerd moest worden, hebben maar 13 dames daarvan gebruik gemaakt.

* Ons 5 daags vakantiereisje ging dit keer naar Valkenburg en omstreken. In het boekje hebben een  aantal dames een impressie gegeven van hoe zij het reisje beleefd hebben. Onze “Roos” van het hotel zorgde er voor dat we een muziekavond hadden, zodat de beentjes in beweging kwamen. Ook het huis op de kop was zeer vermakelijk.

* Door ziekte moest er op het laatste moment weer iets bedacht worden. Anneke stelde een quiz   samen en zo kwam het toch weer goed.

* We leerden dat rouwverwerking over meer gaat dan het verlies van een geliefde. Rouwen doen we ook bij het gemis van een huisdier, het aftakelen bij het ouder worden, echtscheiding etc.   We krijgen er allemaal mee te maken, de een wat meer dan de ander.

* Over de struikrovers werd hilarisch verteld.

* De lezing van Arjan Moscoviter over Picasso was geweldig.

* De toneelvoorstelling in de Oase werd goed bezocht en was, zoals altijd, weer komisch.

* Met Sinterklaas gingen we op zoek naar letters in de vitrines in de dorpswinkels. We moesten   een zin samenstellen, dat lukte iedereen, dus kreeg ook iedereen als beloning: soep.

* Met Kerst vertelde René Klaassen over kerstgebruiken. Er was een Italiaans buffet en daarmee   sloten we 2022 af.

* Momenteel hebben we 75 leden.
* Het bestuur vergaderde 8 keer, daarnaast werd er heel veel gemaild en geappt.

* Thea en Gina namen deel aan een zoommeeting.

* Thea, Ria en Gina bezochten de ledenraadvergadering in Amersfoort.

* Thea Wouters is onze voorzitter, Anneke Berckmans verzorgt de activiteitenkalender. Samen verversen zij regelmatig de website.

* Ria Laurant is de penningmeester , Gina Jansen  secretaris, Marijke Doodkorte verzorgt het potje lief en leed. Dit jaar werd er 25 x gebruik gemaakt van dit potje door het sturen van een kaart of het krijgen van een bloemetje of een bon.

* Annie Martens verzorgt de ledenadministratie. Annie haalt ook leden op die anders niet naar   de bijeenkomsten zouden kunnen komen.

* Het Jacobafonds is opgeheven. Nanda Visser was de adviseuse, maar degenen die dat nodig   hebben, kunnen alsnog een beroep op haar blijven doen.

* De kascommissie bestond uit Gerda van de Linden en Dinie Rossen.

* Afgelopen jaar vierden we het 110-jarig bestaan van de landelijke vereniging. Het bestuur heeft dit gevierd in Haarzuilens.

* Wies Berris en Wies Timmer waren 60 jaar getrouwd, Waldi Nillisen en Maria van Stippent   haalden de 50 jaar.

* We kregen een bijdrage van Rabo Club Support van € 218,42. We moeten wel meer gaan stemmen want elke stem levert euro’s op.

* Van het geld dat we van de leden kregen, zijn we gezellig met z’n zessen gaan lunchen bij Lieve Sophie.

 

Het bestuur bedankt alle leden voor het bijwonen van de activiteiten en de gezelligheid.

Ook de bedankjes en de blijken van waardering doen ons goed.

Als er voldoende leden komen, blijven wij ons best doen om een mooi programma tot stand te brengen.

 

 

 

Gina Jansen, secretaris


 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023