Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
Clubs en activiteiten

 

PC/Laptophulp aan huis door een lid van onze vereniging voor leden van Vrouwennetwerk

U hebt een laptop of een PC maar nog niet zoveel ervaring met het versturen vaneen

e-mail ( met of zonder bijlage, foto, afbeelding of document) Of u wilt leren  (veilig) internetten of tekstverwerken. Of u hebt een probleem met uw computer,

smartphone, tablet of laptop. Komt u er zelf niet meer uit en vindt u het prettig dat er even samen met u naar gekeken wordt?

Jokelien van Kampen, in haar werkzame leven docente informatica aan het Graafschap College, wil u graag gratis helpen met al uw digitale problemen, gewoon bij mu thuis. Jokelien van Kampen, tel. 0314 345030

 

 

 

 Fietsclub  contactpersonen Hetty Doppenberg  tel. 382558 

Vanaf maart t/m oktober gaan we elke maand fietsen. De dagen wisselen we vertrekken vanuit een afgesproken adres. Bij toerbeurt worden de tochten door de leden georganiseerd.

Wandelgroep.  contactpersoon  Fredy Breukelaar, tel. 0315 325085

Elke donderdagmiddag gaat een groep met de stokken de natuur in, maar wie zonder stokken wil lopen is ook van harte welkom. 

Filmclub. contactpersoon Hanneke van Doorn   tel: 325120

Gemiddeld 1 x per maand  is er de mogelijkheid om samen naar de film te gaan.Alleen komt het er vaak niet van en bovendien is het veel gezelliger samen in de pauze en voor wie wil na de film nog even napraten. Via de mail krijgen we bericht welke film er is uitgezocht en het slelt zelden teleur. 

Gezamenlijk uit eten. contactpersoon Gus Mendelts tel: 645918  / Jokelien van Kampen  tel. 345030

Eens per maand wordt er in verschillende restaurants in Doetinchem gegeten. In de zomer 's-avonds en omdat veel dames niet graag in het donker weer naar huis gaan wordt er 's-winters geluncht. 

 Leeskring.  contactpersoon Hanneke Zetsma  tel: 335105

Ongeveer een maal in de zes weken komt  de groep bij elkaar om een boek te bespreken Deze gespreken vinden plaats op een vrijdagmiddag in de bibliotheek..De keuze van het te lezen boek wordt gezamenlijk gemaakt. Elke deelnemer  krijgt een aantal vragen/opmerkingen over het boek, hetgeen als leidraad dient voor het gesprek. 

Weekendactiviteiten.SAZO contactpersoon  Fried Holders tel.0314-391180 , 

                                                                         Jokelien van Kampen tel.0314-345030

Veel vrouwen hebben hun partner verloren, kinderen wonen ver weg en hebben het druk. Het weekend kan dan saai zijn. Samen ergens naar toe gaan kan dan een uitkomst zijn. Voor meer informatie  zie maandblad.

 Kunstexcursie.  contactpersoon  Anneke Mante  tel: 323861/ Bernadine Koster tel: 342744

Twee  per jaar gaan we op bezoek bij een museum, een galerie of iets anders dat met kunst te maken heeft. We proberen iets te vinden dat niet te ver weg is en kleinschalig is. Indien mogelijk met rondeidng en of uitleg van dekunstenaar zelf..Meestal gaan we met auto's er naar toe.

 De data en bijbehorende kosten worden vermeld in het programmaboekje. 

Klassieke muziek. contactpersoon  Anneke Mante  tel: 323861

4 x per jaar  komt  docent Herbert Tangelder een muziekprogramma verzorgen. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdagmorgen in de Kruisberg. De data staan in het programmablad.

kosten:   4 ochtenden  € 6,-  en  € 3,- voor de koffie ( per keer)    introduce's € 3,-

Jazzmuziek. contactpersoon Ina Friese  tel.0315 325031

De heer Peter van den Bremen, voorzitter van Doe-Jazz en beoefenaar van deze muziek, verzorgt deze ochten bij hem thuis. Het aantal deelnemers aan deze ochtenden is daarom beperkt.

kosten: 4 ochtenden x € 6,-  en € 1,- voor de koffie ( per keer)

 Gespreksgroep.  contactpersoon Hanneke Zetsma tel. 335105

Deze bijeenkomsten vinden plaats bij een van de leden thuis.. Het te bespreken onderwerp wordt ingeleid door mw. van Zanten .Het tebespreken onderwerp wordt gezamenlijk vastgesteld.

De data van de bijeenkomsten van bovenstaande clubs worden zoveel mogelijk in de agenda vermeld.

 

 

  

 


 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020