Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
Clubs en activiteiten

 

PC/Laptophulp aan huis door een lid van onze vereniging voor leden van Vrouwennetwerk

U hebt een laptop of een PC maar nog niet zoveel ervaring met het versturen vaneen

e-mail ( met of zonder bijlage, foto, afbeelding of document) Of u wilt leren  (veilig) internetten of tekstverwerken. Of u hebt een probleem met uw computer,

smartphone, tablet of laptop. Komt u er zelf niet meer uit en vindt u het prettig dat er even samen met u naar gekeken wordt?

Jokelien van Kampen, in haar werkzame leven docente informatica aan het Graafschap College, wil u graag gratis helpen met al uw digitale problemen, gewoon bij mu thuis. Jokelien van Kampen, tel. 0314 345030

 

 

 

 Fietsclub  contactpersoon     Joke Okken  tel. 0314-332871

Vanaf maart t/m oktober gaan we elke maand een middag fietsen. De dagen wisselen we vertrekken vanuit een afgesproken adres. Bij toerbeurt worden de tochten door de leden georganiseerd. De data staan op de website in de agenda.

Wil je een keer mee fietsen neen dan  contact op.

Wandelgroep.  contactpersonen Fredie Breukelaar 0315-325085 en   Marijke Achten  0314-364330

Elke donderdagmiddag gaat een groep met de stokken de natuur in, maar wie zonder stokken wil lopen is ook van harte welkom. 

Wil je een keer meewandelen neem dan contact op

Filmclub. contactpersoon Jokelien van Kampen  0653653767

Gemiddeld 1 x per maand  is er de mogelijkheid om samen naar de film te gaan.Alleen komt het er vaak niet van en bovendien is het veel gezelliger samen in de pauze en voor wie wil na de film nog even napraten. Via de mail krijgen we bericht welke film er is uitgezocht en het slelt zelden teleur. 

Gezamenlijk uit eten. contactpersoon Ine Besselink  0613844191

Eens per maand wordt er in verschillende restaurants in Doetinchem gegeten. 

 Leeskring.  contactpersoon Hanneke Zetsma  tel: 335105

Ongeveer een maal in de zes weken komt  de groep bij elkaar om een boek te bespreken Deze gespreken vinden plaats op een vrijdagmiddag in de bibliotheek..De keuze van het te lezen boek wordt gezamenlijk gemaakt. Elke deelnemer  krijgt een aantal vragen/opmerkingen over het boek, hetgeen als leidraad dient voor het gesprek. 

Weekendactiviteiten.SAZO contactpersoon  Fried Holders tel.0314-391180 , 

                                                                         Jokelien van Kampen tel.06 53653767

Veel vrouwen hebben hun partner verloren, kinderen wonen ver weg en hebben het druk. Het weekend kan dan saai zijn. Samen ergens naar toe gaan kan dan een uitkomst zijn. Voor meer informatie  zie maandblad.

 Kunsten cultuur.  contactpersoon  Ine Besselink 0613844191

Enkele malen  per jaar gaan we op bezoek bij een museum, een galerie of iets anders dat met kunst /cultuur te maken heeft. We proberen iets te vinden dat niet te ver weg is en kleinschalig is. Indien mogelijk met rondeidng en of uitleg van dekunstenaar zelf..Meestal gaan we met auto's er naar toe.

 De data en bijbehorende kosten worden vermeld in het programmaboekje of men wordt per mail geinformeerd.

Klassieke muziek. contactpersoon  Anneke Mante  tel: 323861

4 x per jaar  komt  docent Herbert Tangelder een muziekprogramma verzorgen. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdagmorgen ( 10.00 uur)in de Kruisberg. De data staan in het programmablad.

kosten:   4 ochtenden  € 10,-    1 ochtend (introduce)  € 3,-

               koffie/thee  voor eigen rekening

Jazzmuziek. contactpersoon Ina Friese  tel.0315 325031

De heer Peter van den Bremen, voorzitter van Doe-Jazz en beoefenaar van deze muziek, verzorgt deze ochtend ( 10.00 uur) in de Kruisberg de data staan in het programmablad. 

Wiltu hieraan deelnemen dan graag tijdig aanmelden bij Anneke Mante (0314-323861)

kosten: 4 ochtenden x € 10,-    1 ochtend € 3,-

             koffie/thee voor eigen rekening.

 Gespreksgroep.  contactpersoon Hanneke Zetsma tel. 335105

Deze bijeenkomsten vinden plaats bij een van de leden thuis.. Het te bespreken onderwerp wordt ingeleid door mw. van Zanten .Het te bespreken onderwerp wordt gezamenlijk vastgesteld.

De data van de bijeenkomsten van bovenstaande clubs worden zoveel mogelijk in de agenda vermeld.

 

 

  

 


 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023