Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING PIJNACKER/NOOTDORP
Pijnacker/Nootdorp
NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
LIEVE LEDEN

         Op donderdagmiddag 10 september om 14.00 uur in De Acker, Park Berkenoord 2 hopen we weer bij elkaar kunnen komen voor een lezing over de Baltische Staten door Eugenie Herlaar.

         Conform de landelijke richtlijnen, die tot op heden nog gelden, is het verplicht om bij deelname aan de cursussen kunstgeschiedenis, schilderen/tekenen, tafeltennis, maar ook bridge, concerten, lezingen enz., dat u wanneer u zich niet goed voelt of koorts heeft, het raadzaam is om thuis te blijven.
        Het zou ook fijn zijn dat u bij deelname aan lezingen en andere activiteiten uw aanwezigheid kenbaar maakt aan:
        Irma Koot, (telefoonnr. 015-369 8952 of mobiel 06-30235488) of per email:
        irma.koot@hetnet.nl.

Dit is nodig omdat wij allemaal in een risico-groep zitten!
Voor uw gezondheid, maar ook voor de andere leden.

    U kunt ons bezoeken via de site www.nvvh-vrouwennetwerk.nl onder het kopje afdelingen staat Pijnacker/Nootdorp of www.nvvh – vrouwennetwerk.nl/html/pijnacker/nootdorp

     Het bestuur  wenst u allen gezondheid en wijsheid toe.

Mia Scheepmaker, secretaris NVVH-Vrouwennetwerk afd.Pijnacker-Nootdorp     

Informatie: Onze regio bestaat uit 7 afdelingen, Delft, Den Haag, Maassluis/Maasland, Westland, Hoogvliet, Puttershoek en Pijnacker/Nootdorp. 

 E-mail adres: ascheepm@planet.nl of miascheepmaker@gmail.com

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020